Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng Polyphenol và EGCG trong chè và sản phẩm chè bằng phương pháp UV-VIS và HPLC

Phạm Thị Ngọc Mai Lê Thái Bình Phạm Huy Đông Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phạm Tiến Đức Nguyễn Thị Ánh Hường
Ngày phát hành 05/03/2018

Chi tiết

Cách trích dẫn
Phạm Thị Ngọc Mai, Lê Thái Bình, Phạm Huy Đông, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Tiến Đức, Nguyễn Thị Ánh Hường. "Xác định hàm lượng Polyphenol và EGCG trong chè và sản phẩm chè bằng phương pháp UV-VIS và HPLC". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 1, pp. 8-12, 2018
Phát hành
PP
8-12
Counter
1678

Main Article Content

Tóm tắt

Chè và các sản phẩm chè đã được biết đến và sử dụng từ rất lâu, thậm chí trở thành nét văn hóa truyền thống ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chất lượng chè phụ thuộc vào hàm lượng các hoạt chất điển hình ví dụ như nhóm polyphenol và các hoạt chất của nó (EGCG, EGC, catechin,…). Do đó, việc nghiên cứu các phương pháp xác định các hoạt chất này là cần thiết nhằm đánh giá chất lượng chè và sản phẩm chè. Trong nghiên cứu này, phương pháp UV-Vis được áp dụng để xác định polyphenol tổng và phương pháp HPLC dùng để xác định hàm lượng hoạt chất chính trong nhóm polyphenol là EGCG. Giới hạn phát hiện đạt được là 0,12 mg/g và 0,064 mg/g tương ứng với polyphenol tổng và EGCG. Các phương pháp đã được áp dụng để xác định hàm lượng EGCG và polyphenol tổng trong 10 mẫu chè và sản phẩm chè. Kết quả cho thấy hàm lượng các chất này khá dao động trong các mẫu khác nhau, tuy nhiên lại có mối liên quan nhất định giữa hàm lượng EGCG và polyphenol tổng trong từng mẫu chè.

Từ khóa:

polyphenol, ECCG, chè, UV-Vis, HPLC

Trích dẫn

1. TCVN 9740 (2013), Tiêu chuẩn quốc gia về Chè xanh - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản.
2. TCVN 9745-1 (2013), Chè - xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen, phần 1: Hàm lượng polyphenol tổng số trong chè - Phương pháp đo màu dùng thuốc thử Folin- Ciocalteu.
3. TCVN9745-2 (2013), Chè – xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen, phần 2: Hàm lượng catechin trong chè xanh-Phương pháp sắc kí lỏng hiệu quả cao.
4. Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh (2010),“Nghiên cứu sử dụng các hợp chất polyphenol trong các giống chè ở Việt Nam”, Hà Nội.
5. Chi-Tang Ho, Jen-Kun Lin, Fereidoon. S (2008), “Tea and Tea Product: Chemistry and Health – Promoting Properties”, Nutraceutical science and technology, CRC Press.
6. Marina Naldi, Jessica Fiori, Roberto. G, Aurélie. P, JeanLuc. V, Davy. G, Vincenza. A (2013), “UHPLC determi nation of catechins for the quality control of green tea”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 88, pp.307-314.

 Gửi bài