Bìa tạp chí

 

Các chính sách của tạp chí

1. Phạm vi và mục đích

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm (VJFC) trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được thành lập theo giấy phép hoạt động báo in số 644/GP-BTTT ngày 25/12/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí có mã số ISSN là P-ISSN 2615-9252 (bản in) và E-ISSN 2734-9152 (bản điện tử).

Tạp chí đăng tải các bài tổng quan, bài báo khoa học và bài trao đổi ngắn trong các lĩnh vực cụ thể sau:

 • Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;
 • Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm;
 • Độc chất học thực phẩm;
 • Đánh giá nguy cơ các mối nguy hóa học và sinh học trong thực phẩm;
 • Quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ;
 • Các công nghệ liên quan đến thực phẩm;
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng thực phẩm;
 • Các vấn đề khác có liên quan đến thực phẩm và an toàn thực phẩm.

2. Chu kỳ xuất bản

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm được xuất bản 04 số/năm, trong đó có 02 số bằng tiếng Anh.

3. Chính sách truy cập mở

Tạp chí VJFC cho phép truy cập mở ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm, hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí VJFC mà không phải trả bất kỳ chi phí nào cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc về bản quyền.

4. Chính sách phản biện

Tạp chí VJFC áp dụng quy trình bình duyệt kín một chiều. Trong quy trình này, (các) tác giả sẽ không có thông tin về (các) chuyên gia phản biện. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được phản biện bởi 02 chuyên gia trong đó có ít nhất 01 chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện và đánh giá của cá nhân, Biên tập viên ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối bài báo. Quyết định của Biên tập viên không nhất thiết phải thống nhất với ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện. Quyết định của Biên tập viên sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự đồng ý của Tổng biên tập Tạp chí. Vui lòng xem Quy trình phản biện của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết.

5. Quy định về trách nhiệm

5.1. Trách nhiệm của tác giả

Tạp chí mong muốn các tác giả tuân thủ một số quy định về trách nhiệm như sau:

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của nghiên cứu, bao gồm độ chính xác và tính toàn vẹn của nghiên cứu. Nội dung bài báo chưa được xuất bản hoặc trong quá trình xem xét xuất bản ở bất kỳ tạp chí nào khác.
 • Tuân thủ quy định về quyền tác giả, bao gồm việc liệt kê các tác giả có đóng góp đáng kể và có ý nghĩa cho tạp chí cũng như loại trừ những ai không đóng góp cho bài báo hoặc không liên quan đến nghiên cứu. Các tác giả cần cân nhắc kỹ danh sách và thứ tự các tác giả trước khi gửi bản thảo của mình.
 • Bảo mật các thông tin liên lạc giữa tác giả và biên tập viên của Tạp chí cho đến khi có quyết định của Ban biên tập.
 • Nếu nghiên cứu có sự tham gia của con người, cần đảm bảo sự chấp thuận về mặt đạo đức và thông tin về sự chấp thuận này trong bài báo.
 • Bản thảo cần được biên soạn theo mẫu quy định của Tạp chí, vui lòng tham khảo Hướng dẫn viết bài của Tạp chí. 
 • Các tác giả cần trả lời nhanh chóng bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình xuất bản và sẵn sàng cung cấp các tài liệu minh chứng cho bản thảo (khi được hỏi).
 • Các tác giả nên nêu rõ trong bản thảo của mình tất cả các xung đột lợi ích có thể có trong bản thảo, bao gồm các mối quan hệ tài chính, tư vấn, thể chế và các mối quan hệ khác có thể dẫn đến sự thiên vị hoặc xung đột lợi ích.
 • Khi tác giả phát hiện ra sai sót nghiêm trọng hoặc không chính xác trong tác phẩm đã xuất bản của mình, tác giả có nghĩa vụ thông báo ngay cho biên tập viên và hợp tác với biên tập viên để rút lại hoặc sửa chữa sai sót.

5.2. Trách nhiệm của Phản biện

Tạp chí ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia phản biện vào quá trình xuất bản, và mong muốn các Phản biện tuân thủ một số quy định như sau:

 • Các đánh giá của người phản biện phải khách quan và được thể hiện rõ ràng với các luận cứ khoa học.
 • Người phản biện không được chia sẻ bài đánh giá hoặc thông tin về bài báo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được phép của người biên tập.
 • Người phản biện cần cảnh giác với các vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong bản thảo và nên thông báo cho biên tập viên những vấn đề này, bao gồm bất kỳ sự tương đồng hoặc trùng lặp đáng kể nào giữa bản thảo đang được xem xét và ấn phẩm đã phát hành mà người phản biện đã biết trước đó.

5.3. Trách nhiệm của Biên tập viên

Nhiệm vụ của các Biên tập viên trong quá trình xuất bản bao gồm:

 • Chịu trách nhiệm độc lập cho việc quyết định xuất bản với các bản thảo về mặt chuyên môn và đạo đức xuất bản. Biên tập viên có thể thảo luận với các phản biện hoặc Tổng biên tập trong việc đưa ra các quyết định xuất bản.
 • Biên tập viên cần đảm bảo rằng quá trình phản biện là công bằng, không thiên vị và kịp thời. 
 • Biên tập viên phải bảo vệ tính bí mật của tất cả các tài liệu nộp cho Tạp chí VJFC và mọi thông tin liên lạc với các phản biện cho đến khi có quyết định của Ban biên tập.  
 • Mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn của Biên tập viên phải được thông báo cho Tạp chí trước khi nhận lời biên tập cho bản thảo và được cập nhật khi có xung đột mới phát sinh.

6. Các quy định về đạo đức xuất bản

Trên cơ sở các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu được ban hành bởi Committee on Publication Ethics (COPE), và các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học, Tạp chí VJFC ban hành các Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu được liệt kê dưới đây. Các tác giả, chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí, và các đối tượng khác có liên quan cam kết tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các quy định này.

6.1. Quy định về đạo đức công bố

Khi nộp bài cho Tạp chí VJFC, tác giả và các đồng tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính tác giả thực hiện. Tác giả và các đồng tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học; Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung công trình khoa học (ví dụ, tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định; Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa). Vui lòng xem thêm Trách nhiệm của Tác giả để biết thêm chi tiết.

6.2. Sàng lọc đạo văn

Tạp chí VJFC sử dụng phần mềm iThenticate để phát hiện đạo văn trước khi xuất bản. Theo Quy chế hiện hành của Tạp chí thì chỉ những bản thảo nào có chỉ số trùng lặp tổng hợp không vượt quá 30%, và các chỉ số trùng lặp đơn nguồn không vượt quá 3% mới được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt. Các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng. Vui lòng xem Phiếu phản biện/ Review form của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết. Các tác giả cũng có thể sử dụng phần mềm này để tự sàng lọc mức độ trùng lặp trước khi chính thức nộp bài cho Tạp chí.

6.3. Quy định đối với bài báo đã xuất bản

6.3.1. Về việc đính chính bài báo đã xuất bản

Tạp chí VJFC cho phép đính chính những sai sót nhỏ và không ảnh hưởng đến các diễn dịch và kết luận của bài báo đã xuất bản trên Tạp chí thông qua việc phát hành một Bản đính chính. Theo đề nghị của Thư ký Tạp chí, Tổng biên tập quyết định cho phép hoặc không cho phép xuất bản Bản đính chính kèm theo bài báo gốc ban đầu.

6.3.2. Về việc rút lại bài báo

Việc rút lại bài báo được thực hiện trong trường hợp các bài báo đã được chấp nhận xuất bản (nhưng chưa được xuất bản chính thức và chưa có thông tin về số lượng, số báo, trang hoàn chỉnh) được phát hiện là có sai sót hoặc trùng lặp ngẫu nhiên với các bài báo đã xuất bản trước đó hoặc được xác định là vi phạm các nguyên tắc đạo đức xuất bản của Tạp chí (như gửi nhiều lần, tuyên bố không có thật về quyền tác giả, đạo văn, sử dụng gian lận dữ liệu, ...).

6.3.3. Về việc loại bỏ bài báo

Trong một số trường hợp rất hạn chế, có thể cần phải xóa một bài báo khỏi cơ sở dữ liệu trực tuyến. Tạp chí VJFC sẽ chỉ thực hiện điều này khi bài báo được phát hiện có nội dung vi phạm đạo đức hoặc vi phạm quyền hợp pháp của người khác,... Trong những trường hợp này, bài báo sẽ được thay thế bằng nội dung trên màn hình cho biết bài viết đã bị xóa vì lý do pháp lý.

6.3.3. Về việc thay thế bài báo

Trong trường hợp bài báo đã xuất bản được đề nghị thay thế, các tác giả của bài báo gốc có thể rút lại bản gốc có thiếu sót và thay thế bằng một phiên bản đã sửa chữa. Trong những trường hợp này, các thủ tục rút lại sẽ được thực hiện bằng thông báo rút lại bài báo và sẽ xuất bản một liên kết đến bài báo đã sửa chữa được tái xuất bản và lịch sử của bài báo trước đó.

6.4. Quy định về bản quyền

Tạp chí VJFC áp dụng chính sách truy cập tự do. Tác giả xuất bản bài viết của mình trên Tạp chí VJFC đồng ý với những điều khoản sau:

 1. Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho Tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên, cho phép những người khác chia sẻ, sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển bài báo đó với điều kiện không được dùng cho mục đích thương mại hóa, và phải nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên;
 2. Tác giả có thể ký kết những thỏa thuận riêng rẽ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của bài báo in trên Tạp chí này (v.d., đưa vào một kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.

7. Phí xuất bản

Tạp chí không áp dụng thu phí gửi bài viết, phí xuất bản hoặc phí xử lý bài viết đối với các tác giả. Hoạt động in ấn của Tạp chí triển khai theo quy trình tiếp cận mở và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia sẽ tài trợ tất cả các chi phí xuất bản.

 Gửi bài