Bìa tạp chí

 

009bet

GIỚI THIỆU

VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị tuyến cao nhất về kiểm nghiệm thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Chức năng nhiệm vụ

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm.

- Đánh giá nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và đánh giá năng lực các phòng kiểm nghiệm về chất lượng, ATVSTP trên toàn quốc.

- Thực hiện vai trò trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng ATVSTP.

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên ngành, và tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

2. Các hoạt động

2.1. Kiểm nghiệm

Phòng thí nghiệm của Viện tuân thủ các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017 với các nội dung:

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, thực phẩm trong nước và nhập khẩu.

- Kiểm nghiệm bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

- Kiểm nghiệm nước, môi trường.

- Kiểm nghiệm, đánh giá, chứng nhận tính an toàn của các chất hóa học và sinh học sử dụng trong chuỗi thực phẩm.

- Kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm,

- Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm.

- Đánh giá chức năng của thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung và chế phẩm men vi sinh.

- Đánh giá độ ổn định của một số sản phẩm thực phẩm.

- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu khó, phức tạp vượt quá khả năng kỹ thuật của các địa phương.

- Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học.

- Kiểm nghiệm phân bón.

- Kiểm nghiệm vật liệu dệt, quần áo bảo hộ, khẩu trang và vật dụng y tế.

- Khảo nghiệm chất lượng nước sát khuẩn, diệt khuẩn và khử khuẩn.

- Thử nghiệm độc tính cấp các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuộc diệt côn trùng.

- Thực hiện kiểm nghiệm kiểm chứng để đưa ra kết quả cuối cùng làm cơ sở giải quyết tranh chấp, khiếu nại về kiểm nghiệm thực phẩm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tài trong kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam và quốc tế.

2.2. Hiệu chuẩn thiết bị

Hoạt động hiệu chuẩn của Viện tuân thủ các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017 với các nội dung:

- Hiệu chuẩn khối lượng (cân chính xác cấp I và cấp II).

- Hiệu chuẩn nhiệt.

- Hiệu chuẩn thiết bị phân tích Hóa lý (GC, HPLC/UPCL)

- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phân tích Hóa lý.

2.3. Hoạt động giám định

Viện thực hiện giám định phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17020:2012 với các nội dung:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước sản phẩm nhập khẩu theo chỉ định của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu.

- Giám định thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu dệt và sản phẩm dệt may, khẩu trang, đồ bảo hộ lao động, thức ăn chăn nuôi.

2.4. Hoạt động chứng nhận

- Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Hoạt động này tuân thủ theo yêu cầu của TCVN 17065:2012.

- Chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 22000:2018 và HACCP. Hoạt động này tuân thủ theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO 22003:2013.

- Thẩm định, đánh giá các bộ xét nghiệm nhanh (test kit).

- Đánh giá tính an toàn, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm thực phẩm.

- Đánh giá, chứng nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi.

2.5. Tổ chức thử nghiệm thành thạo

- Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng cho các phòng thử nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

- Cung cấp chất chuẩn, chất đối chiếu, mẫu chuẩn, mẫu thử nghiệm, xét nghiệm nhanh.

2.6. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phép thử, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm nghiệm chất lượng VSATTP.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, quy trình sản xuất chế biến sản phẩm thực phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, bảo đảm VSATTP.

2.7. Đào tạo - Tư vấn - Chuyển giao công nghệ

- Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục về kiểm nghiệm chất lượng và đánh giá nguy cơ VSATTP.

- Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm.

- Tư vấn chuyển giao kỹ thuật, công nghệ/ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trong nước và quốc tế về lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động.

2.8. Hợp tác quốc tế

- Viện đã và luôn sẵn sàng mở rộng quan hệ quốc tế với các nước, các cá nhân, tổ chức nước ngoài, viện nghiên cứu như: WHO, FAO, KOICA, JICA, CIDA, USDA, EU, IAEA, Đại học Tổng hợp Georgia, Hoa Kỳ, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc…

- Làm đầu mối và tham gia các ban: CODEX, PFPWG, AFTLC…

Thông tin liên hệ

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84-2439335741   Hotline: 085 929 9595     Website: www.nifc.gov.vn      Email: vkn@nifc.gov.vn

 Gửi bài