Bìa tạp chí

 

009bet

 

HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG TẠP CHÍ KIỂM NGHIỆM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nội dung
1. Đăng ký tài khoản online
2. Gửi bài
3. Phản hồi bài đã phản biện
4. Theo dõi bài báo trên website của tạp chí

1. Đăng ký tài khoản online

Hướng dẫn sử dụng

Hình ảnh (Các bước tương ứng với hình ảnh kèm theo)

Bước 1: Vào trang https://vjfc.nifc.gov.vn/vn

- Ấn Đăng ký tiếp đó thực hiện Bước 2 nhập thông tin đăng ký

VJFC

Chú ý: Nếu ấn Gửi bài hoặc Đăng nhập để đăng ký tài khoản online thực hiện ấn Đăng ký tiếp đó nhập thông tin ở Bước 2

VJFC-1

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 3

Bước 3: Sau khi đã đăng ký tài khoản xong, vào Hộp thư đến của email tài khoản đã đăng ký để kích hoạt

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 4

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 5

 

2. Gửi bài

Hướng dẫn sử dụng

Hình ảnh (Các bước tương ứng với số trên hình ảnh)

Bước 1: Vào mục Tác giả => ấn Đăng bài mới

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.1

Bước 2: Thực hiện các thao tác điền thông tin gửi bài:

Bước 2.1: Bắt đầu: Chọn Ngôn ngữ, Loại bài => Tích các điều kiện bắt buộc => Lưu và tiếp tục

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.2

Bước 2.2: Nhập thông tin: Điền các thông tin của bản thảo bài báo bao gồm:

- Tên bài báo: Tiêu đề;

- Thêm tác giả: Danh sách tác giả theo thứ tự xuất hiện trong bài báo;

- Tóm tắt;

- Các từ khóa (mỗi từ khóa enter để nhận);

- Lĩnh vực;

Sau đó ấn Lưu và tiếp tục.

VJFC-HD

Bước 2.2: Nhập thông tin

- Thêm đồng tác giả  (Add Contributor):

VJFC-HD-1

ORCID: Tìm kiếm theo tên hoặc số ORCID => ấn vào ORCID để lưu lại (Khi nhập ORCID đồng tác giả nếu không có ấn Cancel thì sẽ lưu lại thông tin đồng tác giả đó)

VJFC-HD-5

VJFC-HD-3

- Thêm các lĩnh vực: Để chọn lĩnh vực kích đúp vào tên lĩnh vực => ấn Lưu thay đổi

Bước 2.3: Upload file. Hệ thống bắt buộc phải có 1 file là bản thảo bài báo đầy đủ (full manuscript), ngoài ra là các file kèm theo (supporting files) như hình ảnh, sắc đồ, phổ đồ... Sau khi tải file xong ấn Lưu và tiếp tục  VJFC-HD-2.3.4để sang Bước 2.4.

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.5

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.6

Click vào “files here to upload” để tải file đính kèm lên

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.7

Bước 2.4: Đề xuất Chuyên gia phản biện: Tác giả có thể đề xuất từ 1-3 chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến bản thảo bài báo để thực hiện phản biện. Lưu ý rằng, tạp chí sẽ mời chuyên gia phản biện theo các tiêu chí của tạp chí, không phải luôn mời chuyên gia mà tác giả đề xuất.

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.8

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.8.1

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 2.8.2

Bước 2.5. Tạo file PDF:

- Thực hiện ấn Tạo file PDF

VJFC-HD-2.5.1

- Tiếp đó ấn Xem file PDF, ấn sang tab bên cạnh trên trình duyệt để xem file PDF vừa tạo:

VJFC-HD-2.5.2

VJFC-HD-2.5.3

- Sau đó quay lại trang gửi bài để tiếp tục ấn Lưu và tiếp tục  

VJFC-HD-2.5.4

Bước 2.6: Xác nhận
Xem lại một lượt thông tin bài gửi và ấn
 Xác nhận và gửi bài gửi bài

VJFC-HD-2.6

 

3. Phản hồi bài đã phản biện

Hướng dẫn sử dụng

Hình ảnh (Các bước tương ứng với số trên hình ảnh)

Bước 1: Vào mục Tác giả => ấn Bài đã phản biện

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 3.1

Bước 2: Xem thông tin phản biện và phản hồi lại. Tác giả cần gửi lại ít nhất 2 file: File bản thảo bài báo đã sửa chữa theo góp ý và File giải trình chỉnh sửa theo góp ý phản biện và ban biên tập. Tác giả cần trả lời cho từng ý kiến của chuyên gia phản biện và của ban biên tập.

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 3.2

- Để tải file ấn nút Tải file

VJFC-HD-2.6.1

VJFC-HD-2.6.2

VJFC-HD-2.6.3

Bước 3: Tạo file PDF/Build PDF => Xem PDF/View PDF => Xác nhận gửi bài đi

Tiếp đó ấn F5 load lại trang sẽ hiển thị ra nút Tạo file PDF/Build PDF => Ấn Tạo file PDF/Build PDF

VJFC-HD-2.6.4

Sau đó ấn View PDF

VJFC-HD-2.6.5

Xem xong file PDF vừa tạo => Cuối cùng ấn Xác nhận gửi bài đi

VJFC-HD-2.6.6

 

4. Theo dõi bài báo trên website của tạp chí

Hướng dẫn sử dụng

Hình ảnh (Các bước tương ứng với số trên hình ảnh)

Bước 1: Vào trang https://vjfc.nifc.gov.vn/vn

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 4.1

Bước 2: Ấn vào  Publications để xem bài báo đã được đăng lên website

Hướng dẫn gửi bài trực tuyến - Ảnh 4.2

VJFC-HD-VN-4.3

 

 Gửi bài