Bìa tạp chí

 

009bet

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn Thực phẩm

 

Giới thiệu chung

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được thành lập theo giấy phép hoạt động báo in số 644/GP-BTTT ngày 25/12/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí có mã số ISSN là P-ISSN 2615-9252 (bản in) và E-ISSN 2734-9152 (bản điện tử). 

Lịch sử hình thành

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào tháng 3/2018. Từ năm 2020, Tạp chí đã được phê duyệt vào danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng giáo sư nhà nước ngành Dược học, ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm và ngành Sinh học. 

Từ năm 2022, tên tiếng Anh của Tạp chí được thay đổi từ “Vietnamese Journal of Food Control” thành “Vietnam Journal of Food Control”.

Phạm vi và mục đích

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm được xuất bản 04 số/năm, trong đó có 02 số bằng tiếng Anh. Tạp chí đăng tải các bài tổng quan, bài báo khoa học và bài trao đổi ngắn. Tạp chí gồm các lĩnh vực cụ thể sau:

  • Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;
  • Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm;
  • Độc chất học thực phẩm;
  • Đánh giá nguy cơ các mối nguy hóa học và sinh học trong thực phẩm;
  • Quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ;
  • Các công nghệ liên quan đến thực phẩm;
  • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng thực phẩm;
  • Các vấn đề khác có liên quan đến thực phẩm và an toàn thực phẩm.

Chu kỳ phát hành

Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm xuất bản 04 số/năm, với 02 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh:

  • Số tiếng Việt: Quý I và Quý III
  • Số tiếng Anh: Quý II và Quý IV

Liên hệ

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia
Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
024. 39335735; Fax: 024.39335738
Thư ký: ThS. Vũ Ngọc Tú; Email:
tapchikntp.nifc@gmail.com/ vjfc@nifc.gov.vn
Tổng biên tập: TS. Trần Cao Sơn; Email:
sontc@nifc.gov.vn

Vietnam Journal of Food Control (VJFC)

ISSN (bản in): 2615-9252 

ISSN (bản điện tử): 2734-9152

VJFC

Flag Counter

 

 Gửi bài