Bìa tạp chí

 

009bet

Khảo sát một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm của nguyên liệu tươi sống tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Đặng Chính Huỳnh Thị Thu Diệu Văn Thị Diệu Linh Mai Văn Thanh Nguyễn Tiến Quang Bùi Đức Nhiên Lâm Thị Ni Na Bùi Thị Xuân Huệ Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày phát hành 31/08/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Đặng Chính, Huỳnh Thị Thu Diệu, Văn Thị Diệu Linh, Mai Văn Thanh, Nguyễn Tiến Quang, Bùi Đức Nhiên, Lâm Thị Ni Na, Bùi Thị Xuân Huệ, Nguyễn Thị Cẩm Lệ. "Khảo sát một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm của nguyên liệu tươi sống tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 303-309, 2022
Phát hành
PP
303-309
Counter
293

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng nguyên liệu thực phẩm tươi sống gồm: thịt lợn, cá các loại và rau ăn lá các loại tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ nguyên liệu tươi sống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa nguyên liệu tươi sống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu tươi sống trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả bằng phương pháp lấy mẫu nghiên cứu mô tả cắt ngang cho thấy: 100% thịt lợn đạt đối với các chất tạo nạc Salbutamol, Clenbuterol, Cimaterol bằng phương pháp định lượng; 13,9 % cá đạt chỉ tiêu an toàn đối với urê bằng phương pháp định lượng; 53,4 % rau ăn lá đạt chỉ tiêu an toàn đối với hoá chất bảo vệ thực vật bằng phương pháp định tính.

Từ khóa:

Bếp ăn tập thể, nguyên liệu tươi sống.

Trích dẫn

[1]. National Assembly, Law on Food Safety No. 55/2010/QH12, dated June 17, 2010.
[2]. Decree No. 15/2018/ND-CP dated February 2, 2018 of the Government, detailing a number of articles of the Law on Food Safety.
[3]. Decree 155/ND-CP dated November 12, 2018 of the Government amending and supplementing a number of regulations related to business investment conditions under the management of the Ministry of Health.
[4]. Ministry of Health - Decision No. 1246/QD-BYT - Promulgating "Guidelines for the implementation of the three-step food inspection and food sampling regime for food service establishments”, 2017.
[5]. Ministry of Agriculture and Rural Development, Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT dated November 28, 2019 Elaborating to a number of articles of law on animal husbandry regarding animal feed, 2019.
[6]. Ministry of Health - Circular No. 14/2011/TT-BYT – general guidance on food sampling to serve the inspection and examination of food safety, hygiene and quality, 2014.
[7]. La Van Kinh et.al, “Investigation of pollution: microorganisms, heavy metals, toxins, hormones in animal feed and in meat and poultry in Binh Duong province and countermeasures uniform”, Southern Institute of Agricultural Science and Technology, 2009. [8]. Ministry of Health, Vietnam National Pharmacopoeia, Medicine Publishing House, Hanoi, 2007.
[8]. Nguyen Thuan Anh, Do Thi Thanh Thuy, “Urea content in seafood in Khanh Hoa”, Journal of Fisheries Science and Technology, Issue 4/2016, pp. 11-16, 2015.
[9]. Vietnam Food Administration, “Report on food safety assurance in 2012 and key tasks in 2013”.
[10]. Ministry of Agriculture and rural Development, Extended workshop on “Steering Committee for Good Agricultural Practices (VietGAP) in crop production and safe development”, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2015.

 Gửi bài