Bìa tạp chí

 

009bet

Bước đầu khảo sát ô nhiễm vi nhựa trong một số mẫu muối gia vị thu mua tại thành phố Hà Nội

Lê Như Đa Phùng Thị Xuân Bình Hoàng Thị Thu Hà Dương Thị Thủy Nguyễn Thị Ánh Hường Nguyễn Thị Minh Lợi Lê Thị Phương Quỳnh
Ngày phát hành 31/08/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Như Đa, Phùng Thị Xuân Bình, Hoàng Thị Thu Hà, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Ánh Hường, Nguyễn Thị Minh Lợi, Lê Thị Phương Quỳnh. "Bước đầu khảo sát ô nhiễm vi nhựa trong một số mẫu muối gia vị thu mua tại thành phố Hà Nội". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 207-216, 2022
Phát hành
PP
207-216
Counter
378

Main Article Content

Tóm tắt

Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa đã và đang trở thành vấn đề môi trường tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Muối là thành phần chính trong hầu hết các loại muối gia vị khác nhau đang được sử dụng trong đời sống hàng ngày, tuy nhiên ô nhiễm vi nhựa cũng đã được tìm thấy trong các mẫu muối biển ở Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả bước đầu đánh giá hàm lượng vi nhựa trong một số loại muối gia vị thu mua tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng vi nhựa trong các mẫu muối gia vị dao động trong phạm vi rộng, từ 320 đến 1.880 vi nhựa/kg muối gia vị. Sợi vi nhựa chiếm phần lớn (99%), trong khi vi nhựa dạng mảnh chiếm tỷ lệ không đáng kể (1%). Vi nhựa được quan sát thấy với nhiều màu sắc khác nhau, trong đó màu xanh da trời, đỏ và đen là chủ yếu. Các kết quả góp phần đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong muối gia vị tại Hà Nội, Việt Nam để từ đó đưa ra cảnh báo và đề ra các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa trong muối gia vị, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Từ khóa:

vi nhựa, muối, muối gia vị, Hà Nội

Trích dẫn

[1]. Gia Linh, "The current state of Vietnam's salt industry", Journal of Numbers and Facts, 2019. https://consosukien.vn/thuc-trang-nganh-muoi-viet-nam.htm.
[2]. National Institute of Nutrition, 2018. [Online]. http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc/che-do-an-giam-muoi-va-cac-benh-man-tinh-khong-lay.html [ Accessed date 20/10/2020].
[3]. Nguyen Hanh, “Developing the salt industry must follow market signals,” Industry and Trade, 2022. https://congthuong.vn/phat-trien-nganh-muoi-phai-theo-tin-hieu-thi-truong-171097
[4]. H. Lee, A. Kunz, W. J. Shim and B. A. Walther, “Microplastic contamination of tablesaltsfrom Taiwan, including a global review,” Scientific Reports, 9, 10145, 2019. http://doi.org/10.1038/s41598-019-46417-z
[5]. Dang Thi Ha, “Microplastic contamination in commercial sea salt of Viet Nam,” Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, vol. 59, no. 3, pp. 333-344, 2021.
[6]. J. S. Kim, H. J. Lee, S. K. Kim, H. J. Kim, “Global pattern of microplastics (MPs) in commercial food- grade salts: sea salt as an indicator of seawater MP pollution,” Environmental Science and Technology, vol. 52, pp. 12819-12828, 2018.
[7]. Vo Thi Kim Khuyen, Dinh Vu Le, Le Hung Anh, Axel René Fischer and Christina Dornack, “Investigation of Microplastic Contamination in Vietnamese Sea Salts Based on Raman and Fourier-Transform Infrared Spectroscopies,” Environment Asia, vol. 14, no. 2, pp. 1-13, 2021.
[8]. S. Mintenig, I. Int-Veen, M. Loder, G. Gerdts, G., “Mikroplastik in ausgewahlten Klaranlagen des Oldenburgisch - Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) in Niedersachsen. Alfred-Wegener-Institut,” Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung, 2014.
[9]. L. Hyemi, K. Alexander, J. S. Won & A. W. Bruno, “Microplastic contamination of table salts from Taiwan, including a global review,” Scientific Reports, vol. 9, pp. 10145, 2019.
[10]. C. K. Seth, A. Shriwastav, “Contamination of Indian sea salts with microplastics and a potential prevention,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, pp. 30122 – 30131, 2018.
[11]. M. E. Iñiguez, J. A. Conesa, A. Fullana, “Microplastics in Spanish Table Salt,” Scientific Report, vol. 7, article number 8630, 2017.
[12]. S. Gündoğdu,”Contamination of table salts from Turkey with microplastics,” Food Addit Contam - Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess, vol. 35, pp. 1-9, 2018.
[13]. M. Rakib, R. Jahan, S. Al Nahian, M. B. Alfonso, M. U. Khandaker, C. E. Enyoh, F. S. Hamid, A. Alsubaie, A. S. Almalki, D. A. Bradley and H. Mohafez, “Microplastics pollution in salt pans from the Maheshkhali Channel, Bangladesh,” Scientific reports, vol. 11, no. 1, pp. 1-10, 2021.
[14]. A. Vidyasakar, S. Krishnakumar, K. S. Kumar, K. Neelavannan, S. Anbalagan, K. Kasilingam, S. Srinivasalu, P. Saravanan, S. Kamaraj N. S. and Magesh, “Microplastic contamination in edible sea salt from the largest salt-producing states of India,” Marine Pollution Bulletin, vol. 171, article number 112728, 2021.

 Gửi bài