Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá xoài trồng tại Sơn La

Nguyễn Đức Thanh Hoàng Thu Trang Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày nhận: 24/04/2022
Đã sửa đổi: 27/06/2022
Ngày chấp nhận: 27/06/2022
Ngày đăng: 30/06/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Đức Thanh, Hoàng Thu Trang, Nguyễn Thị Vân Anh. "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá xoài trồng tại Sơn La". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 2, pp. 151-159, 2022
Phát hành
PP
151-159
Counter
382

Main Article Content

Tóm tắt

Lá xoài được chiết Soxhlet bằng ethanol 60%, dịch thu được cất loại dung môi dưới áp suất giảm thu được cắn. Cắn được hòa tan bằng nước cất thu được dịch chiết rồi tiến hành cho các lô chuột uống dịch chiết. Kết quả cho thấy khi dùng liều tối đa cho phép vẫn không xuất hiện chuột bị chết. Tiến hành thử tác dụng hạ glucose huyết trên chuột nhắt trắng đái tháo đường (ĐTĐ) thu được kết quả: với liều 500 mg/kg cho hiệu quả điều trị tốt nhất, thậm chí còn nhỉnh hơn so với thuốc chứng dương gliciazid, mức đường huyết giảm ngay sau 03 ngày sử dụng và sau 21 ngày giảm đến 52,5% và đưa chỉ số glucose huyết về mức bình thường. Đây là một hướng mới trong việc sử dụng thuốc có nguồn gốc thực vật nói chung và lá xoài nói riêng.

Từ khóa:

Lá xoài, đái tháo đường, in vivo.

Trích dẫn

[1]. N. T. A. Lan et al., “Efficacy of young mango leaf extract (Mangifera indica L.) on diabetic rats,” The 7th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, pp. 1290-1295, 2017.
[2]. N. Berardini, A. Schieber, I. Klaiber, U. Beifuss, R. Carle, and J.Conrad, “7-O-Methylcyanidin 3-O-β-D-Galactopyranoside, a novel Anthocyanin from Mango (Mangifera indica L. cv. ‘Tommy Atkins’) Peels”, Zeitschrift für Naturforschung (ISSN : 0932-0776), vol. 60, no. 7, pp. 801-804, 2005.
[3]. A. Bhowmik, L. A. Khan, M. Akhter, and B. Rokeya, “Studies on the antidiabetic effects of Mangifera indica stem-barks and leaves on nondiabetic type-1 and type-2 diabetic model rats,” Bangladesh Journal of Pharmacology, vol. 4, no. 2, pp. 110-114, 2009.
[4]. A. Sahrawat, S. Pal, and SK. Shahi, “Antibacterial activity of Mangifera indica (mango) leaves against drug resistant bacterial strains,” International Journal of Advanced Research, vol. 1, no. 6, pp. 82-86, 2013.
[5]. N. Wadood, N. Abmad, and A. Wadood, “Effect of Mangifera indica on blood glucose and total lipid levels of normal and alloxan diabetic rabbits,” Pakistan Journal of Medical Research, vol. 39, no. 4, pp. 142-145, 2000.

 Gửi bài