Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng quy trình phân tích đồng thời một số phytoestrogen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao

Vũ Thị Thanh An Mạc Thị Thanh Hoa Cao Công Khánh
Ngày phát hành 16/09/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Vũ Thị Thanh An, Mạc Thị Thanh Hoa, Cao Công Khánh. "Xây dựng quy trình phân tích đồng thời một số phytoestrogen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 3, pp. 190-198, 2021
Phát hành
PP
190-198
Counter
434

Main Article Content

Tóm tắt

Các chất có hoạt tính phytoestrogen: puerarin, daidzin, glycitin, genistin, miroestrol, daidzein, glycitein, genistein được chiết ra khỏi nền mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) sử dụng dung môi methanol chiết rung siêu âm tại nhiệt độ 40℃. Quá trình phân tích được thực hiện trên thiết bị HPLC Alliance e2695 (Waters) sử dụng cột pha đảo C18 Reliant (250 mm × 4,6 mm; 5 µm), nhiệt độ cột 30oC, tốc độ dòng 1,0 mL/phút kết hợp detector PDA, chương trình gradient pha động sử dụng 2 kênh: kênh A là acid phosphoric 0,1%/nước và kênh B là methanol trong vòng 45 phút. Phương pháp đã được thẩm định về độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại và độ thu hồi đạt các yêu cầu theo quy định của AOAC. Phương pháp sau thẩm định được áp dụng phân tích hàm lượng phytoestrogen trong một số mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe có mặt trên thị trường.

Từ khóa:

phytoestrogen, puerarin, daidzein, miroestrol, HPLC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trích dẫn

[1]. P. G. Aaron and W. C. Mark, “Improved methods for the extraction and analysis of isoflavones from soy-containing foods and nutritional supplements by reversed-phase high-performance liquid chromatography and liquid chromatography-mass spectrometry,” Journal of Chromatography A, vol. 913, no. 1, 2, pp. 397-413, 2001.
[2]. Association of Official Analytical Chemists, “AOAC Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals,” 2002.
[3]. A. Aresta, P. Cotugno, F. Massari, and C. Zambonin, “Determination of Isoflavones in Soybean Flour by Matrix Solid-Phase Dispersion Extraction and Liquid Chromatography with UV-Diode Array Detection,” Journal of Food Quality, vol. 2017, Article ID 8049039, 2017.
[4]. S. Malaivijitnond, K. Chansri, P. Kijkuokul, N. Urasopon, and W. Cherdshewasart, “Using vaginal cytology to assess the estrogenic activity of phytoestrogen-rich herb,” Journal of Ethnopharmacol, vol. 107, no. 3, pp. 354-360, 2006.
[5]. F. P. Pedro and C. J. Gonçalo, “Structural Analysis of Flavonoids and Related Compounds - A Review of Spectroscopic Application,” In Book - Phytochemicals - A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health, pp. 33-56, 2012.
[6]. J. M. Sun, B. L. Sun, F. X. Han, S. R. Yan, H. Yang, and K. Akio, “Rapid HPLC Method for Determination of 12 Isoflavone Components in Soybean Seeds,” Agricultural Sciences in China, vol. 10, no. 1, pp. 70-77, 2011.

 Gửi bài