Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời hàm lượng hàn the và các polyphosphate trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ plasma cao tần cảm ứng (LC-ICP-MS)

Đinh Viết Chiến Đặng Thị Hiên Nguyễn Minh Châu Lê Văn Hà Trần Hoàng Giang Lữ Thị Minh Hiền Nguyễn Văn Khoa Phạm Gia Bách Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 28/05/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Đinh Viết Chiến, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Hà, Trần Hoàng Giang, Lữ Thị Minh Hiền, Nguyễn Văn Khoa, Phạm Gia Bách, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định đồng thời hàm lượng hàn the và các polyphosphate trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ plasma cao tần cảm ứng (LC-ICP-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 2, pp. 115-126, 2021
Phát hành
PP
115-126
Counter
594

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp LC-ICP-MS đã được phát triển và thẩm định nhằm xác định đồng thời hàn the và các dạng polyphosphate (phosphate, pyrophosphate, tripolyphosphate) trong thực phẩm. Các chất phân tích được chiết ra khỏi nền mẫu bằng dung dịch acid sulfuric 18 mM sử dụng kỹ thuật chiết siêu âm, trước khi được lọc và phân tích trên hệ thống LC-ICP-MS. Phương pháp đã được thẩm định với các đường chuẩn cho hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,995. Giới hạn phát hiện của phương pháp với hàn the, phosphate, pyrophosphate và tripolyphosphate trong khoảng 2,5 - 15,0 mg/kg. Hiệu suất thu hồi trong khoảng 86,0 - 107,0% và độ lệch chuẩn tương đối lặp lại nhỏ hơn 5,23% cho thấy phương pháp có độ đúng và độ chụm tốt. Phương pháp được áp dụng để phân tích đồng thời hàm lượng của hàn the và polyphosphate trong 83 mẫu thực phẩm các loại có nguồn gốc ngũ cốc, thịt và thủy sản. Kết quả cho thấy, không có nguy cơ sử dụng hàn the và polyphosphate trong hầu hết các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc. Trong khi đó, các sản phẩm thịt như giò và chả quế bán ở các chợ truyền thống có tỉ lệ phát hiện hàn the trên 60%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy vẫn còn nguy cơ sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.

Từ khóa:

hàn the, polyphosphate, pyrophosphate, tripolyphosphate, thực phẩm, LC-ICP-MS.

Trích dẫn

[1]. “Borax (Na2B4O7.10H2O) - Sodium Borate - Occurrence, Discovery and Applications,” Amoz.com. August 16, 2004.
[2]. The Circular 24/2019/TT-BYT, Regulations on management and use of food additives.
[3]. Thanh Tung, Formol is still rampant in pho - Borax is still spreading in spring rolls, https://thanhnien.vn/suc-khoe/formol-van-tran-lan-trong-pho-han-the-van-tran-lan-tronggio-cha-325759.htmL, 2006.
[4]. D. T. Hoa, N. T. K. Dung, and T. X. Bach, “The situation of using borax and illegal food coloring in some processed foods at some markets in Dong Da and Hai Ba Trung districts - Hanoi 2005,” Journal Practical Medicine, no. 10, 2007.
[5]. Quang Tri Sub-Department of Food Safety and Hygiene, “The issue of using borax in food,” http://antoanthucpham.quangtri.gov.vn/Tin-tuc-su-kien/Van-de-su-dung-han-thetrong-thuc-pham-16.html, December 19, 2012.
[6]. T. H. Hoai, “Evaluation of food contamination in Dak Lak province from 2014 - 2018,” Vietnamese Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 44-50, 2019.
[7]. N. Duong, Ha Nam, “Fined VND 40 million, temporarily suspending production facilities using solder,” http://daidoanket.vn/an-toan-thuc-pham/ha-nam-phat-40-trieu-dong-tamdinh-chi-co-so-san-xuat-gio-su-dung-han-the-tintuc456124, January 4, 2020.
[8]. B. Nhung, “Powerless to control welding used to process and preserve food, https://baohatinh.vn/y-te/bat-luc-trong-kiem-soat-han-the-dung-che-bien-bao-quan-thuc-pham/148008.htm, January 17, 2018.
[9]. AOAC Official Method 969.26, Spectrophotometric Method - Boric Acid in Caviar.
[10]. AOAC Official Method 972.19, Atomic Absorption Spectrophotometric Method – Boric Acid in Food.
[11]. AOAC Official Method 975.26, Emission Spectroscopic Method - Boric Acid in Food.
[12]. Akinobu Matsunaga, Atsushi Yamamoto, Eiichi Mizukami, and Tooru Ooizumi, “Determination of Polyphosphates in Foods by High Performance Liquid Chromatography,” Published by Japanese Society for Food Science and Technology, vol. 37, no. 1, pp. 20-25, 1990.
[13]. Marco Iammarino, Aurelia Di Taranto, “Determination of polyphosphates in products of animal origin: application of a validated ion chromatography method for commercial samples analyses,” European Food Research and Technology, vol. 235, pp. 409-417, 2012.
[14]. N. T. Lien, N. T. A. Huong, C. V. Hoang, P. Q. Trung, and L. T. H. Hao, “Study on the process of simultaneous analysis of pyrophosphate and triphosphate in some food samples by capillary electrophoresis using non-contact conductivity detector (CE-C4D),” Journal of Analytical Chemistry, Physics and Biology, vol. 23, no. 1, pp. 121-127, 2018.
[15]. Thermo Scientific, Determination of polyphosphates using ion chromatography, Application update 172, 2016.
[16]. Shodex, Application search, analysis of pyrophosphate and tripolyphosphate [online], https://www.shodex.com/en/dc/07/06/15.html [Accessed date: 15/12/2020].
[17]. ISO 5553:1980. Meat and meat products - Detection of polyphosphates.

 Gửi bài