Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp phát hiện Lactobacillus acidophilus bằng Real-Time PCR trong một số nền thực phẩm chức năng

Đặng Thị Hường Nguyễn Thành Trung Phạm Như Trọng Trần Hồng Ba Lê Thị Hồng Hảo
Ngày nhận: 18/04/2019
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 24/05/2019
Ngày đăng: 31/05/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Đặng Thị Hường, Nguyễn Thành Trung, Phạm Như Trọng, Trần Hồng Ba, Lê Thị Hồng Hảo. "Xây dựng phương pháp phát hiện Lactobacillus acidophilus bằng Real-Time PCR trong một số nền thực phẩm chức năng". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 2, pp. 2-7, 2019
Phát hành
PP
2-7
Counter
555

Main Article Content

Tóm tắt

Trong những thập kỷ qua, các loài Lactobacillus đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường vì chúng được cho là có đặc tính sinh học và có tác dụng tốt cho sức khỏe. Các phương pháp vi sinh cổ điển, thường tốn thời gian, tốn nhiều công sức, cho kết quả chậm. Phương pháp phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực (PCR) cho phép nhanh chóng xác định và định lượng men vi sinh Lactobacilli trong thực phẩm. Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi đang sử dụng vùng protein sốc nhiệt đích (hsp60) để xác định loài Lactobacillus acidophilus. Giới hạn phát hiện, độ đặc hiệu, độ chính xác lần lượt là 104, 100%, 100%. Phương pháp thích hợp để áp dụng phát hiện vi khuẩn L. acidophilus trong một số thực phẩm bổ sung.

Từ khóa:

Real-time PCR, Lactobacillus acidophilus

Trích dẫn

1. Herbel SR1, Lauzat B, von Nickisch-Rosenegk M, Kuhn M, Murugaiyan J, Wieler LH, Guenther S (2013), “Species-specific quantification of probiotic lactobacilli in yoghurt by quantitative real-time PCR”, Journal of Applied Microbiology, ISSN 1364-5072.
2. Monique Haarman and Jan Knol (2006), “Quantitative Real-Time PCR Analysis of Fecal Lactobacillus Species in Infants Receiving a Prebiotic Infant Formula”, Appl Environ Microbiol, 72(4): 2359–2365.
3. Tran Cao Son (2010), Assessment of methods in chemical and microbiological analysis, Science and Technology Publishing House, Hanoi.
4. Office of Quality Accreditation (2016), Additional requirements for accrediting field testing laboratories.
5. Jana Junick and Michael Blaut (2012), “Quantification of Human Fecal Bifidobacterium Species by Use of Quantitative Real-Time PCR Analysis Targeting the groEL Gene”, Department of Gastrointestinal Microbiology, German Institute of Nutrition Potsdam-Rehbruecke, Nuthetal, Germany.
6. Herbel SR, Von Nickisch-Rosenegk M, Kuhn M, Murugaiyan J, Wieler LH and Guenther S1 (2014), “Specific TaqMan Probes for the Identification and Quantification of Lactobacilli in Pharmaceuticals”, Probiotics & Health.

 Gửi bài