Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp định lượng nhanh vi khuẩn Lactobacillus Acidophilus trong men vi sinh bằng kỹ thuật Real-Time PCR

Phạm Thị Lệ Quyên Phạm Như Trọng Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thành Trung
Ngày nhận: 25/12/2018
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 25/01/2019
Ngày đăng: 05/02/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Phạm Thị Lệ Quyên, Phạm Như Trọng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thành Trung. "Xây dựng phương pháp định lượng nhanh vi khuẩn Lactobacillus Acidophilus trong men vi sinh bằng kỹ thuật Real-Time PCR". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 1, pp. 2-8, 2019
Phát hành
PP
2-8
Counter
915

Main Article Content

Tóm tắt

Lactobacillus có tác dụng sinh học, hỗ trợ tiêu hóa được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm sữa như sữa chua, phụ gia thực phẩm, dược phẩm. Trong đó, Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) thường được dùng trong các sản phẩm sữa lên men như yogurt và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay chưa có phương pháp tiêu chuẩn để định lượng L. acidophilus. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, chúng tôi xây dựng phương pháp định lượng L. acidophilus bằng real-time PCR dựa trên trình tự đoạn gen Hsp. Giới hạn định lượng của phương pháp là 105 CFU/g/mL, phù hợp cho đánh giá chất lượng sản phẩm men vi sinh với công bố chất lượng lớn hơn 106 CFU/g/mL. Độ đặc hiệu của phương pháp là 100% khi so sánh với các chủng không đặc hiệu và độ lặp lại Sr < 0,125, phù hợp với yêu cầu của ISO 16140:2005 và AOAC:2016 phụ lục F đối với thẩm định phương pháp vi sinh.

Từ khóa:

Lactobacillus acidophilus, real-time PCR, men vi sinh

Trích dẫn

1. TCVN 7849 : 2008. “Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định trên môi trường chọn lọc - kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37ºC”
2. TCVN 6507:2005 (ISO 6887: 1999). “Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật”
3. Danfeng Song, Salam Ibrahim and Saeed Hayek, 2015, “Recent Application of Probiotics in Food and Agriculture Science”. Immunology and Microbiology, edited by Everlon Cid Rigobelo. ISBN 978-953-51-0776-7
4. S.R. Herbel, et al., 2013, “Species-specific quantification of probiotic lactobacilli inyoghurt by quantitative real-time PCR, Journal of Applied Microbiology. ISSN 1364-5072
5. Mikael Kubista, et al., 2006, “The real-time polymerase chain reaction”, Molecular Aspects of Medicine, 27 p. 95-12

 Gửi bài