Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm vi sinh thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2017

Nguyễn Thị Hằng Đoàn Thị Hường
Ngày nhận: 28/06/2018
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 08/08/2018
Ngày đăng: 17/08/2018

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Hằng, Đoàn Thị Hường. "Đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm vi sinh thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2017". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 2, pp. 14-20, 2018
Phát hành
PP
14-20
Counter
432

Main Article Content

Tóm tắt

Trong xu thế hội nhập quốc tế WTO, ngày nay đảm bảo chất lượng trong phòng thử nghiệm (PTN) là một yêu cầu hết sức quan trọng nhằm cung cấp các kết quả thử nghiệm đáng tin cậy, có độ chính xác cao. Một trong các công cụ đảm bảo chất lượng mà hiện nay được nhiều phòng thử nghiệm áp dụng đó là việc tham gia thử nghiệm thành thạo (TNTT)/ so sánh liên phòng. Để đánh giá năng lực của các phòng thử nghiệm vi sinh trong cả nước, căn cứ vào nhu cầu của các khách hàng, năm 2017 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tổ chức thành công 6 chương trình với các nền mẫu thực phẩm chung, thực phẩm chức năng. Thông qua việc xử lý thống kê, tính hệ số z-score, Ban tổ chức đã đưa ra danh sách các phòng thử nghiệm vi sinh đạt yêu cầu khá cao như chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí, E.coli, Coliforms trên nền mẫu thực phẩm chức năng với tỉ lệ đạt lần lượt là 92,9%,100%, 92,3%. Tỷ lệ không đạt lớn nhất là chỉ tiêu nấm men nấm mốc trên nền mẫu thực phẩm chức năng (35,7%) và Coliforms trên mẫu nước (47,8%). Thông qua kết quả này cho thấy năng lực các phòng thử nghiệm về vi sinh đã được tăng cả về chất lượng và số lượng (chương trình có số đơn vị tham gia nhiều nhất là 89 phòng thử nghiệm).

Từ khóa:

thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng, z-score

Trích dẫn

1. ISO 17043:2010, Conformity assessment. General requirements for proficiency testing.
2. ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
3. ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
4. APL 03, Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam, (2016), Chính sách về Thử nghiệm thành thạo/So sánh liên phòng.
5. R103, American Association for Laboratory Accreditation, (2013), General requirements: Proficiency testing for ISO/IEC 17025 laboratories.

 Gửi bài