Bìa tạp chí

 

009bet

Tối ưu hoá phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử xác định hoạt độ nattokinase trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Nguyễn Thị Diệu Thư Hoàng Việt Dũng Nguyễn Thị Hồng Ngọc Vũ Thị Thanh An Mạc Thị Thanh Hoa Cao Công Khánh Trần Hùng Sơn
Ngày nhận: 06/04/2020
Đã sửa đổi: 22/06/2020
Ngày chấp nhận: 22/06/2020
Ngày đăng: 30/06/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Diệu Thư, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Vũ Thị Thanh An, Mạc Thị Thanh Hoa, Cao Công Khánh, Trần Hùng Sơn. "Tối ưu hoá phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử xác định hoạt độ nattokinase trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 2, pp. 96-103, 2020
Phát hành
PP
96-103
Counter
881

Main Article Content

Tóm tắt

Nattokinase là một enzyme có hoạt tính phân hủy fibrin mạnh và được bổ sung trong các chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị bệnh lý huyết khối. Hoạt tính tiêu fibrin của Nattokinase trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. Trong nghiên cứu này, các điều kiện tối ưu của quy trình phân tích đã được khảo sát và xác định, phản ứng được tiến hành ở pH 8.5, nhiệt độ phản ứng là 40oC và thời gian phản ứng là 60 phút. Phương pháp xác định hoạt độ Nattokinase đã được thẩm định đạt yêu cầu và áp dụng để phân tích trong10 mẫu trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả phân tích cho thấy hoạt độ Nattokinase trong 10 mẫu thử nằm trong khoảng 79,1 - 98,0% so với giá trị công bố trên nhãn. Ngoài ra, ảnh hưởng của các loại dược liệu và tá dược có trong sản phẩm tới hoạt tính của Nattokinase cũng được nghiên cứu. Từ kết quả thẩm định và áp dụng phân tích trên mẫu sản phẩm thương mại, cho thấy phương pháp phân tích này có thể áp dụng để kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thị trường có chứa Nattokinase.

Từ khóa:

Nattokinase, thực phẩm bổ sung, hoạt tính phân hủy fibrin, phương pháp khối phổ

Trích dẫn

[1] M. Tai and B. Sweet, “Nattokinase for prevention of thrombosis”, American Journal of Health System Pharmacy, vol. 63, no. 12, pp. 1121­1123, 2006.
[2] C. Devi, V. Mohanasrinivasan, P. Sharma, D. Das, B. Vaishnavi and S. Naine, “Production, Purification and Stability Studies on Nattokinase: A Therapeutic Protein Extracted from Mutant Pseudomonas aeruginosa CMSS Isolated from Bovine Milk”, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, vol. 22, no. 2, pp. 263­269, 2015.
[3] E. Selvarajan and N. Bhatnagar, “Nattokinase: An updated critical review on challenges and perspectives”, Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry, vol. 15, no. 2, pp. 128­135, 2018.
[4] P. Singh and R. Negi, “Production of fibrinolytic enzyme (nattokinase) from bacillus sp.”, Indo American journal of pharmaceutical sciences, vol. 05, no. 1, pp. 379­383, 2018.
[5] Y. Weng, J. Yao, S. Sparks and K. Wang, “Nattokinase: An oral antithrombotic agent for the prevention of cardiovascular disease”, International Journal of Molecular Sciences, vol.18, no.3, pp. 1­13, 2017.
[6] T. Astrup and S. Müllertz, “The fibrin plate method for estimating fibrinolytic activity”, Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 40, no. 2, pp. 346­351, 1952.
[7] X. Xin, “Investigations of the industrial compatible aqueous purification techniques an intrinsic stabilizing factors for nattokinase”, Open Access Theses and Dissertations, 2016.

 Gửi bài