Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp định lượng nhanh vi khuẩn Bifidobacterium bifidum trong men vi sinh và sữa bột bằng kỹ thuật Real-Time PCR

Phạm Như Trọng Lê Thành Long Nguyễn Thành Trung Phạm Thị Loan Nguyễn Thị Xuân Hường
Ngày phát hành 30/03/2018

Chi tiết

Cách trích dẫn
Phạm Như Trọng, Lê Thành Long, Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Xuân Hường. "Xây dựng phương pháp định lượng nhanh vi khuẩn Bifidobacterium bifidum trong men vi sinh và sữa bột bằng kỹ thuật Real-Time PCR". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 1, pp. 13-17, 2018
Phát hành
PP
13-17
Counter
648

Main Article Content

Tóm tắt

Bifidobacterium có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa được sử dụng rộng rãi như thực phẩm chức năng, sản phẩm sữa và thuốc. Trong đó Bifidobacterium bifidum (B. bifidum) thường được bổ sung vào nhiều dạng sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên đối với sản phẩm chứa nhiều chủng vi khuẩn có lợi thì việc định lượng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Việt Nam chưa có phương pháp tiêu chuẩn để định lượng B. bifidum. Để đáp ứng các yêu cầu của thực tế và kỹ thuật trên, chúng tôi xây dựng phương pháp định lượng B. bifidum bằng real-time PCR dựa trên trình tự đoạn gen groEL. Giới hạn định lượng của phương pháp là 105CFU/g/mL, phù hợp cho đánh giá chất lượng các sản phẩm men vi sinh với công bố chất lượng lớn hơn 106CFU/g/mL. Độ đặc hiệu của phương pháp là 100% khi so sánh với các chủng không đặc hiệu và độ lặp lại S< 0,25 phù hợp với yêu cầu của ISO 16140: 2005 và AOAC: 2016 phụ lục F đối với thẩm định phương pháp phân tích vi sinh.

Từ khóa:

Bifidobacterium bifidum, real-time PCR, probiotics, men vi sinh

Trích dẫn

1. TCVN 9635: 2013. “Sản phẩm sữa - Định lượng vi khuẩn bifidus giả định - kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 370C”
2. TCVN 6507:2005 (ISO 6887: 1999). “Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật”
3. Danfeng Song, Salam Ibrahim and Saeed Hayek, 2015, “Recent Application of Probiotics in Food and Agriculture Science”. Immunology and Microbiology, edited by Everlon Cid Rigobelo. ISBN 978-953-51-0776-7
4. Ishibashi N, Yaeshima T and Hayasawa H, 1997,” Bifidobacteria: their significance in human intestinal health”Mal J Nutr 3: page 149-159
5. Jana Junick and Michael Blaut, 2012, “Quantification of Human Fecal Bifidobacterium Species by Use of Quantitative Real-Time PCR Analysis Targeting the groEL Gene”, Applied and Environmental Microbiology, p.2613–2622
6. Mikael Kubista, et al., 2006, “The real-time polymerase chain reaction”, Molecular Aspects of Medicine, 27 p. 95–12
7. S.R. Herbel, et al.(2013), “Species-specific quantification of probiotic lactobacilli inyoghurt by quantitative real-time PCR, Journal of Applied Microbiology. ISSN 1364-5072

 Gửi bài