Bìa tạp chí

 

009bet

Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại một số bếp ăn tập thể khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2022

Trần Duy Hiển Ninh Thị Nhung Phạm Thị Dung Phạm Thị Kiều Chinh
Ngày nhận: 02/02/2024
Đã sửa đổi: 25/03/2024
Ngày chấp nhận: 25/03/2024
Ngày đăng: 29/06/2024

Chi tiết

Các trích dẫn
Trần Duy Hiển, Ninh Thị Nhung, Phạm Thị Dung, Phạm Thị Kiều Chinh. "Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại một số bếp ăn tập thể khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2022". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 7 - số 2, pp. 144-153, 2024
Phát hành
PP
144-153
Counter
18

Main Article Content

Tóm tắt

An toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể khu công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức, thực hành của người chế biến thực phẩm. Nghiên cứu này mô tả kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại một số bếp ăn tập thể khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2022. Kết quả cho thấy tỷ lệ đạt kiến thức chung là 82,7%; trong đó đạt 100% kiến thức về thời điểm rửa tay; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, các bệnh truyền nhiễm không được tham gia chế biến thực phẩm. Tỷ lệ đạt thực hành chung là 82,7%; trong đó đạt cao nhất là trang phục khi làm việc, thực hành vệ sinh trong chế biến, chia thức ăn, tuân thủ sử dụng dao thớt cho thực phẩm sống chín riêng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại bếp ăn tập thể. Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại một số bếp ăn tập thể khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đều đạt tỷ lệ trên 80%. Cần tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến, cập nhật đầy đủ các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, BATT, kiến thức, thực hành

Trích dẫn

[1]. F. Fung, HS Wang and S. Menon, "Food safety in the 21st century," Biomedical Journal, vol. 41, no. 2, pp. 88-95, 2018.
[2]. Olaimat AN, Shahbaz HM, Fatima N., et al, "Food Safety During and After the Era of COVID-19 Pandemic," Frontiers in Microbiology, vol.11, no. 5, pp. 1-14, 2020.
[3]. Nguyen Van Can, Pham Duc Minh and Luu Quoc Toan, "Knowledge and practices on food safety of processors in collective kitchens of preschools in Ha Tinh City in 2022 and some relevant factors," Journal of Community Medicine, vol. 64, no. 5, pp. 23-26, 2023 (in Vietnamese).
[4]. Truong Van Be Tu, Ta Van Tram and Tran Thi Duc Hanh, "Knowledge and practices on food safety of main food processors at restaurants, Cai Lay town, Tien Giang in 2017," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 23, no. 5, p. 24-33, 2019 (in Vietnamese).
[5]. Nguyen Thi Thanh Nga, "Conditions for ensuring food safety at food service establishments to prevent the Covid-19 epidemic in Son La City in 2020," Master's thesis in nutrition, University Thai Binh Medicine and Pharmacy, 2021 (in Vietnamese).
[6]. Nguyen Van Tu, Truong Thi Thuy Duong and Do Van Ham, "Food safety knowledge and practices of food processors and traders in Bac Ninh city in 2020," Nutrition and Food Magazine, vol. 18, no. 1, pp. 1-9, 2022 (in Vietnamese).
[7]. Nguyen TLH, Le BM, Do TPH, et al, "The status of food safety and hygiene at the kitchens of some textile establishments in the North," VietNam Nutrition Association, vol.18, no. E2, pp. 72-79, 2022 (in Vietnamese).
[8]. Nguyen Thanh Long and Tran Thi Tuyet Hanh, "Food safety practices of main processors at collective kitchens of foreign-invested enterprises in Hung Yen province in 2018," Magazine Public Health Journal, vol. 46, no. 12, pp. 62-70, 2018 (in Vietnamese).
[9]. Nguyen Thi Tham, Dao Thi Thu Thuy and Cap Minh Duc, "Knowledge and practices of food processors at preschools in Hai Duong city," Journal of Medical Research, vol. 146, no. 10, pp. 214-222, 2021 (in Vietnamese).

 Gửi bài