Bìa tạp chí

 

009bet

Phương pháp sắc ký lỏng xác định đồng thời nicotinamide mononucleotide, niacinamide và nicotinic acid trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Vũ Thị Nhật Lệ Vũ Thị Trang Hasara Savindi Rupasinghe Nguyễn Quang Huy Trần Thị Bích Thảo
Ngày nhận: 01/11/2023
Đã sửa đổi: 16/11/2023
Ngày chấp nhận: 16/11/2023
Ngày đăng: 29/12/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Thị Nhật Lệ, Vũ Thị Trang, Hasara Savindi Rupasinghe, Nguyễn Quang Huy, Trần Thị Bích Thảo. "Phương pháp sắc ký lỏng xác định đồng thời nicotinamide mononucleotide, niacinamide và nicotinic acid trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 4, pp. 393-404, 2023
Phát hành
PP
393-404
Counter
166

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là xác định đồng thời 3 hợp chất sử dụng phương pháp HPLC-PDA trong thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Quy trình xử lý mẫu nhanh, đơn giản, dung môi thân thiện với môi trường. Các điều kiện HPLC bao gồm: Cột sắc kí C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm); pha động: 10 mM đệm phosphate pH 3: methanol (90:10, v/v), bước sóng phát hiện 261 nm. Phương pháp đã được thẩm định đạt các tiêu chí của AOAC. Các tiêu chí độ chọn lọc; đường chuẩn của 3 chất phân tích được xây dựng trong khoảng nồng độ 0,1 - 50,0 µg/mL có hệ số tương quan (R2> 0,999); LOD (NMN: 0,4 - 0,45 mg/kg, nicotinic acid: 0,1 - 0,61 mg/kg, niacinamide: 0,1 - 0,6 mg/kg); LOQ (NMN: 1,3-1,5 mg/kg, nicotinic acid: 0,49-2,00 mg/kg, niacinamide: 0,47 - 1,90 mg/kg); độ đúng R (với độ thu hồi của NMN: 95,5 - 103,0 %, nicotinic acid: 92,5 - 104,1% và niacinamide: 95,3 - 103.8%); độ lặp lại RSDr (NMN: 0,54 - 3,79%, nicotinic acid: 0,39 - 4,82% và niacinamide: 0,81 - 5,14%); độ tái lặp RSDR (NMN: 1,03 - 3,70%, nicotinic acid: 1,75 - 4,10% và niacinamide: 1,83 - 4,48%) đều đạt yêu cầu của AOAC. Phương pháp được áp dụng để phân tích đồng thời ba chất phân tích với 20 sản phẩm thu thập trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa:

Nicotinamide mononucleotide, NMN, niacinamide, nicotinic acid, HPLC-PDA

Trích dẫn

[1]. A.C.Lyons, J. E. Grable and S. H. Joo, "A cross-country analysis of population aging and financial security", The Journal of the Economics of Ageing, no. 12, pp. 96-117, 2018.
[2]. "Recent research into nicotinamide mononucleotide and aging" [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/d42473-022-00002-7. [Accessed 3 8 2023].
[3]. H. Nadeeshani, J. Li, T. Ying, B. Zhang, J. Lu, "Nicotinamide mononucleotide (NMN) as an anti-aging health product –Promises and safety concerns", Journal of Advanced Research, no. 37, pp. 267-278, 2022.
[4]. B. J. Weiss, "Nicotinamide Mononucleotide (NMN): Official Info Source", 29/11/2022. [Online]. Available: https://www.nmn.com/news/fda-bans-labeling-nmn-as-a-supplement. [Accessed 3 8 2023].
[5]. K. I. Martin, D. A. Glaser, "Cosmeceuticals: The New Medicine of Beauty", The Journal of the Missouri State Medical Association, no. 108(1), pp. 60-63, 2011.
[6]. J. Çat and M. Yaman, "Determination of nicotinic acid and nicotinamide forms of vitamin B3 (niacin) in fruits and vegetables by HPLC using postcolumn derivatization system", Pakistan Journal of Nutrition, pp. 563-570, 2019.
[7]. F. M. Carpi, M. Cortese, G. Orsomando, et al, "A new and highly sensitive LC-MS/MS method for simultaneous quantification of NMN and related pyridine compounds in different mouse tissues", Medicine, Biology, Chemistry, 2016.
[8]. K. M. Niu, T. Bao, L. Gao, et al, "The Impacts of Short-Term NMN Supplementation on Serum Metabolism, Fecal Microbiota, and Telomere Lenghth in Pre-Aging Phase", Frontiers in Nutrition, no. 8, 2021.
[9]. T. Yamane, M. Imai, T. Bamba and S. Uchiyama, ''Nicotinamide mononucleotide (NMN) intake increases plasma NMN and insulin levels in healthy subjects", Clinical Nutrition ESPEN, pp. 83-86, 2023.
[10]. Le Thi Thuy, Vu Thi Trang, Tran Hoang Giang, Tran Mai Van và Le Thi Hong Hao, " Simultaneous determination some of B group vitamins in nutritional products by liquid chromatography tandem mass spectrometry following enzymatic hydrolysis", Vietnam Journal of Food Control, vol 2, no. 1, pp. 38-44, 2019. (In Vietnamese)
[11]. G. R. M. S. Ibrahim, "LC-MS/MS based analysis of vitamin B3 and B6 in healthy and obese Emirati population", United Arab Emirates University, 2018.
[12]. Cuu My Cuc, Vo Thi Bach Hue, Nguyen Thi Ngoc Han, "Developing a simultaneously quantify six vitamin: B1, B2, b3, B6, B9 and B12 by UPLC-MS/MS", Journal of Pharmacy, vol. 57, no. 2, 2017. (In Vietnamese)
[13]. S. McClure, "Simultaneous determination of total vitamins B1, B2, B3, and B6 in infant formula and related nutritionals by enzymatic digestion and LC-MS/MS—a multi-laboratory testing study final action: AOAC method 2015.14", Journal of AOAC International, vol. 4, no. 103, pp. 1060-1072, 2020.
[14]. L. Formentini, F. Moroni and A. Chiarugi, "Detection and pharmacological modulation of nicotinamide mononucleotide (NMN) in vitro and in vivo.", Biochemical Pharmacology, vol. 10, no. 77, pp. 1612-1620, 2009.
[15]. TCVN 9045:2012 (EN 15652:2009). Foodstuffs -Determination of niacin by high performance liquid chromatography (HPLC). (In Vietnamese)
[16]. Chromadex, TRU NIAGEN, "Quantitative analysis of twenty-two NMN Consumer Products". [Online]. Available: https://s23.q4cdn.com/937095816/files/doc_downloads/2021/Quantitative-Analysis-of-22-NMN-Consumer-Products-Oct-2021.pdf. [Accessed 30 7 2023].

 Gửi bài