Bìa tạp chí

 

009bet

Kiến thức, thực hành về sử dụng rượu bia, cà phê của sinh viên năm cuối hệ cử nhân Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023

Vũ Thị Quý Lại Thị Minh Hằng Hoàng Thị Hải Yến
Ngày phát hành 27/09/2023

Chi tiết

Cách trích dẫn
Vũ Thị Quý, Lại Thị Minh Hằng, Hoàng Thị Hải Yến. "Kiến thức, thực hành về sử dụng rượu bia, cà phê của sinh viên năm cuối hệ cử nhân Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 3, pp. 343-350, 2023
Phát hành
PP
343-350
Counter
145

Main Article Content

Tóm tắt

Sử dụng rượu bia thường xuyên có thể gây hại cho sức khoẻ người sử dụng. Đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, sử dụng rượu bia thường đi đôi với sử dụng cà phê. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 212 đối tượng với mục tiêu mô tả kiến thức và thực hành sử dụng rượu, bia, cà phê của sinh viên năm cuối hệ cử nhân Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Kết quả cho thấy trên 70% sinh viên có kiến thức về rượu, bia và cà phê. Khoảng 87% và 41% sinh viên lần lượt có quan điểm rằng rượu bia và cà phê vừa có lợi vừa có hại đối với sức khỏe. Đối với thực trạng sử dụng rượu bia và cà phê: 93,4% sinh viên đã từng uống rượu bia; 84,9% đã từng uống cà phê; tần suất sử dụng rượu, bia, cà phê đa số là ít hơn 4 ngày/tháng. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức về rượu, bia, cà phê và đã từng sử dụng rượu, bia, cà phê là cao, tuy nhiên sinh viên chỉ thỉnh thoảng sử dụng các loại thức uống này với tần suất theo tháng. Cần tăng cường các hoạt động truyền thông về việc sử dụng rượu bia và ảnh hưởng của rượu bia đến sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt khuyến cáo sử dụng rượu bia ở nam giới chỉ nên dùng dưới 2 đơn vị/ngày, dưới 1 đơn vị/ngày với nữ và dùng không quá 5 ngày/tuần [1].

Từ khóa:

kiến thức, thực hành, rượu bia, cà phê.

Trích dẫn

[1]. United States Centre for Disease Control and Prevention, “Preventing Excessive Alcohol Use,” [Online]. Available: https://www.cdc.gov/alcohol/factsheets/prevention.htm [Accessed 01/08/2023].
[2]. V. Chaudhary, R. Katyal, S. P. Singh, H. S. Joshi, D. Upadhyay, A. Singh, "A study on pattern of alcohol use using audit among the college students in a medical college of India," National Journal of Community Medicine. vol. 6, no. 2, pp. 253-257, 2015.
[3]. Voigt K, Twork S, Mittag D, et al, "Consumption of alcohol, cigarettes and illegal substances among physicians and medical students in Brandenburg and Saxony (Germany)," BMC Health Services Research, vol. 9:219, 19958534, 2009.
[4]. J. Rosta, "Prevalence of problem-related drinking among doctors: a review on representative samples," German medical science, vol. 3: Doc07, 2015.
[5]. P. B. Diep, R. A. Knibble, K. B. Giang, N. D. Vries, "Alcohol-related harm among university students in Hanoi, Vietnam," Global health action, vol. 6, pp. 1-10, 2013.
[6]. M. Pickard, L. Bates, M. Dorian, H. Greig, D. Saint, "Alcohol and drug use in secondyear medical students at the University of Leeds," Medical Education, vol. 34, no. 2, pp. 148-150, 2000.
[7]. M. Lamberti, F. Napolitano, P. Napolitano, A. Arnese, V. Crispino, G. Panariello, G. D. Giuseppe, "Prevalence of alcohol use disorders among under-and post-graduate healthcare students in Italy," Plos One, vol. 12, no. 4, e0175719, 2017.
[8]. T. T. Q. Chi, T. C. Thang, T. T. T. Nhan, "Domestic coffee consumption in two cities, Hanoi and Ho Chi Minh, Research summary report on the information page of the Institute of Strategic Agricultural Development Policy, 2005. [Online]. Available:https://ipsard.gov.vn/news/mispa/Nhom%20ca%20phe/Bao%20cao%20ho at%20dong%20nhom/khuyen%20nghi%20chinh%20sach%20tieu%20thu%20ca%20phe%20noi%20dia.pdf (in Vietnamese).

 Gửi bài