Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn của các hóa chất không mong đợi có trong thực phẩm

Suvorov Dmitrii V. Zaitseva Nina V. Shur Pavel Z. Zelenkin Sergey E.
Ngày phát hành 04/10/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Suvorov Dmitrii V., Zaitseva Nina V., Shur Pavel Z., Zelenkin Sergey E.. "Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn của các hóa chất không mong đợi có trong thực phẩm". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 4, pp. 622-633, 2022
Phát hành
PP
622-633
Counter
365

Main Article Content

Tóm tắt

Trong phiên họp lần thứ 71 của Ủy ban điều hành Codex Alimentarius Commission, New Zealand đã đề xuất dự thảo Hướng dẫn phân tích rủi ro hóa chất không mong đợi có trong thực phẩm ở mức độ thấp, lưu ý rằng các văn bản quy định hiện nay không đề cập đến nhóm chất này. Phương pháp tiếp cận để phát hiện và xác định các chất hóa học không mong đợi có trong thực phẩm đã được nghiên cứu ở Liên bang Nga. Hướng tiếp cận của phương pháp được phát triển bao gồm bốn giai đoạn: Phân tích xác định các chất hóa học; Đánh giá tổng hợp các mối nguy hóa chất sử dụng các tiêu chí lựa chọn bổ sung, sau đó áp dụng cho điểm và tổng hợp điểm; Phân loại các chất hóa học với việc ấn định các chất có nguy cơ tiềm ẩn và giai đoạn cuối cùng - Đánh giá rủi ro sức khỏe đối với các hóa chất được lựa chọn dựa trên chỉ số tổng hợp. Các phương pháp tiếp cận phương pháp được trình bày đã được thử nghiệm trên ví dụ về thịt hộp để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh được tiêu thụ ở Liên bang Nga và Việt Nam. N-nitrosamine được đánh giá là chất hóa học có khả năng gây nguy hiểm, có mặt không mong muốn trong các mẫu thịt hộp để làm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh được nghiên cứu để đánh giá rủi ro sức khỏe bằng cách sử dụng các phương pháp luận được phát triển ở Liên bang Nga. Đánh giá rủi ro sức khỏe đối với trẻ sơ sinh khi tiêu thụ thịt đóng hộp để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh có chứa N-nitrosamine trên ví dụ về các sản phẩm được bán ở Liên bang Nga và Việt Nam cho thấy không có chỉ số nguy cơ vượt quá (HQ < 1,0) ở cả hai nước. Tuy nhiên, tính toán rủi ro gây ung thư đã chỉ ra rằng khi tiêu thụ thịt đóng hộp cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 3 tuổi ở Liên bang Nga, nguy cơ gây ung thư có thể hình thành ở trẻ thuộc nhóm tương ứng. Sự khác biệt này giữa kết quả đánh giá tại Việt Nam và Liên bang Nga không chỉ do sự khác biệt về hàm lượng N-nitrosamine trong sản phẩm được kiểm tra mà còn do khối lượng tiêu thụ thịt hộp lớn hơn ở Nga.

Từ khóa:

nitrosamine, hóa chất vô tình xuất hiện, chất gây ô nhiễm, đánh giá rủi ro

Trích dẫn

[1]. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, “Codex Committee On Contaminants In Foods. Eleventh Session. Rio de Janeiro, Brazil, 3–7 April 2017” [online]: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-11%252FCRDs%252Fcf11_CRD27.pdf [Accessed 29/08/2022].
[2]. P. Carson, Hazardous Chemicals Handbook, 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 619 p, 2002.
[3]. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 6th ed, Volumes I, II, III. Cincinnati: ACGIH, 1991, 1128 p.
[4]. “N-Nitrosodiethylamine. Material Safety Data Sheet” [online]: https://datasheets.scbt.com/sc-257861.pdf [Accessed 29/08/2022].
[5]. Toxicological profile for di-n-butyl phthalate. Washington: US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 225 p, 2001.
[6]. “Diethyl phthalate” [online]: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Diethylphthalate#section=Acute-Effects [Accessed 25/08/2022].
[7]. “Guidelines for the establishment and justification of hygienic standards for the content of chemical impurities, biological agents in food products according to risk criteria for human health” [online]: https://clck.ru/SHrRA [Accessed 25/08/2022].
[8]. Risk-based Food Inspection Manual, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, pp. 108, 2010.
[9]. Methodological Guidelines 4.1.3588-19 Measuring the content of N-nitrosamines (Ndimethyl-nitrosamine, N-methyl ethyl-nitrosamine, N-dipropyl-nitrosamine, Ndibutyl-nitrosamine, N-piperidine-nitrosamine) in food products (canned meat, mixed products containing meat and cereal) by chromatography-mass spectrometry. Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Recovery of a Person, pp. 20, 2020.
[10]. “Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–132” [online]: https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/ [Accessed 25/08/2022].
[11]. “Analysis of the actual consumption of food products by children under the age of three in the Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam for the purposes of health risk assessment,”in Actual directions and prospects of Russian-Vietnamese cooperation in the field of ensuring sanitary and epidemiological well-being: collective monograph, Volgograd: LLC "Publishing house "Volga-Press,” p. 367-375, 2019.
[12]. U.S. EPA, “Provisional Peer Reviewed Toxicity Values for N-Nitrosodimethylamine” [online]: https://cfpub.epa.gov/ncea/pprtv/documents/NitrosodimethylamineN.pdf [Accessed 25/08/2022].

 Gửi bài