Bìa tạp chí

 

009bet

Sản xuất mẫu chuẩn chứng nhận Escherichia coli trong sản phẩm từ sữa

Lê Thị Phương Thảo Đặng Thị Oanh Đặng Hữu Cường Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Minh Hòa Trần Thanh Sơn Vũ Thị Hải Hà Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 29/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Thị Phương Thảo, Đặng Thị Oanh, Đặng Hữu Cường, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Hòa, Trần Thanh Sơn, Vũ Thị Hải Hà, Lê Thị Hồng Hảo. "Sản xuất mẫu chuẩn chứng nhận Escherichia coli trong sản phẩm từ sữa". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 4, pp. 598-607, 2022
Phát hành
PP
598-607
Counter
323

Main Article Content

Tóm tắt

Mẫu chuẩn là công cụ quan trọng trong đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm một cách kinh tế và hiệu quả. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã thực hiện một số nghiên cứu, đưa ra các đặc tính của mẫu chuẩn chứng nhận cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nhằm hỗ trợ các phòng thí nghiệm trong việc duy trì chất lượng của kết quả thử nghiệm. CRM E. coli trong thực phẩm được chúng tôi quan tâm nghiên cứu đầu tiên, vì E. coli chỉ thị điều kiện vệ sinh không phù hợp và sự nhiễm phân trong thực phẩm. Sữa và các sản phẩm từ sữa được sử dụng cho bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời con người từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi. Escherichia coli trong các sản phẩm từ sữa được xác định các đặc tính đo lường bằng mạng lưới các phòng thí nghiệm có năng lực và đưa ra giá trị chứng nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO 17034:2016. Các mẫu chuẩn chứng nhận này đã được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO 17034:2016 bởi Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm của Hoa kỳ.

Từ khóa:

Reference material, NIFC, food testing, ensuring validity of the test, E. coli.

Trích dẫn

[1]. National Technical committee TCVN/CASCO on conformity assessment, “General requirements for competence of reference material producers. International Standards Organization,” TCVN ISO 17034:2017, Ha Noi: Directorate for Standards, Metrology and Quality, 2017.
[2]. National Technical regulation committee on limitation of chemical and biology, “National technical regulation of Microbiological contaminants in food,” QCVN 8-3:2012/BYT, pp. 5-11, Ha Noi: Ministry of Health, 2012.
[3]. C. Morgan, G. Vesey, “Freeze-Drying of Microorganisms,” Encyclopedia of Microbiology (Third Edition), Elsevier Inc., pp. 162-173, 2009.
[4]. A2LA, 2021 [Online]. Available: https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&labPID=348F2B41-9AC3-4A5D-9AD3-836DEBCAEAAD [Accessed 20/9/2022].
[5]. National Institute for Food Control, 2022 [Online]. Available: https://nifc.gov.vn/a2la [Accessed 20/9/2022].
[6]. Technical committee, “Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of -glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44°C using 5-bromo-4chloro-3-indolyl -D-glucuronide,” ISO 16649-2:2001, International Standardization Organization, 2001.
[7]. National Institute for Food Control, 2022 [Online]. Available: https://nifc.gov.vn/vanphong-cong-nhan-chat-luong [Accessed 20/9/2022].
[8]. Technical committee, “Microbiology of the food chain - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison,” ISO 22117:2019, International Standardization Organization, 2019.
[9]. Technical committee, “Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability,” ISO Guide 35:2017, International Standardization Organization, 2017.
[10]. Technical committee, “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison,” ISO 13528:2015, corrected version 2016-10-15, International Standardization Organization, 2016.

 Gửi bài