Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng tinh bột bền trong nền mẫu thực phẩm bằng phương pháp enzyme

Đoàn Thu Thương Mạc Thị Thanh Hoa Trần Hùng Sơn Cao Công Khánh
Ngày nhận: 13/09/2022
Đã sửa đổi: 03/10/2022
Ngày chấp nhận: 03/10/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Đoàn Thu Thương, Mạc Thị Thanh Hoa, Trần Hùng Sơn, Cao Công Khánh. "Xác định hàm lượng tinh bột bền trong nền mẫu thực phẩm bằng phương pháp enzyme". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 507-515, 2022
Phát hành
PP
507-515
Counter
357

Main Article Content

Tóm tắt

Tinh bột bền hay còn gọi là tinh bột kháng (Resistant Starch) là loại chất xơ được quan tâm ngày càng nhiều nhờ tác động có lợi với sức khỏe con người. Nghiên cứu này đã tiến hành thẩm định phương pháp xác định hàm lượng tinh bột bền theo phương pháp AOAC 2002.02. Phương pháp đã được thẩm định các thông số đường chuẩn, độ lặp lại, độ tái lập trung gian, độ đúng đạt theo yêu cầu của AOAC. Đánh giá độ vững của phương pháp bằng cách so sánh hàm lượng tổng tinh bột bền và tinh bột tiêu hóa với hàm lượng tinh bột tổng số theo phương pháp AOAC 996.11. Phương pháp đã được ứng dụng để phân tích 36 mẫu thực, kết quả cho thấy hàm lượng tinh bột bền khác nhau, dao động trong khoảng 1 - 42 % tùy theo nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc và cách biến tính tinh bột.

Từ khóa:

tinh bột bền, tinh bột kháng, AOAC 2002.02, chất xơ.

Trích dẫn

[1]. D. F. Birt, T. Boylston, S. Hendrich et al., “Resistant Starch: Promise for Improving Human Health,” Advances in Nutrition, vol. 4, no.6, pp. 587-601, 2013.
[2]. Csiro, “Understanding resistant starch and its role in gut health”. [Online]. Available: https://www.csiro.au/en/research/health-medical/nutrition/resistant-starch. [Accessed 09/12/2022].
[3]. AOAC, “Official methods of analysis of AOAC International. [cited 2013 Jan 4]”. [Online]. Available: http://www.eoma.aoac.org/. [Accessed 09/12/2022].
[4]. H. N. Englyst, S. M. Kingman, and J. H. Cummings, “Classification and measurement of nutritionally important starch fractions,” European Journal of Clinical Nutrtition, vol. 46 (Supp 2), S33-50, 1992.
[5]. H. N. Englyst, M. E. Quigley, and G. J. Hudson, “Determination of dietary fibre as non-starch polysaccharides with gas-liquid chromatographic, high-performance liquid chromatographic or spectrophotometric measurement of constituent sugars” Analyst (Lond), vol. 119, no. 7, pp.1497-1509, 1994.

 Gửi bài