Bìa tạp chí

 

009bet

Tầm soát các chất hóa dược tổng hợp: ức chế PDE5, kháng viêm, giảm đau, giảm cân trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng LC-MS/MS

Nguyễn Trọng Linh Cao Hữu Nghĩa Châu Vĩnh Thị
Ngày phát hành 24/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Trọng Linh, Cao Hữu Nghĩa, Châu Vĩnh Thị. "Tầm soát các chất hóa dược tổng hợp: ức chế PDE5, kháng viêm, giảm đau, giảm cân trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 462-473, 2022
Phát hành
PP
462-473
Counter
388

Main Article Content

Tóm tắt

Hiện nay, đã có nhiều báo cáo trong và ngoài nước phát hiện trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) có các hóa dược tổng hợp, trong số đó có cả những chất đã cấm sử dụng. Chúng tôi ứng dụng LC-MS/MS phân tích các dược chất tổng hợp trong những nhóm TPBVSK: nhóm tăng cường sinh lý nam: Sidenafil, Tadalafil, Vadernafil; nhóm xương khớp: Prednisonlon, Dexamethason, Betamethason, Piroxicam; nhóm giảm cân: Sibutramin, Orlistat, Phenolphthalein, Furosemid. Chúng tôi xác định độ đặc hiệu & giới hạn phát hiện trên hệ khối phổ TripleQuad Sciex 5500. Sau đó, thực hiện phân tích 80 mẫu của mỗi nhóm TPBVSK được mua ngẫu nhiên trên địa bàn 4 tỉnh: Đồng nai, Bình Phước, Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu trong năm 2020. Giá trị MS/MS & LOD của các chất: Sidenafil (mz 475,2 → 100,2/283,2), LOD: 0,015 ppm; Tadanafil (mz 390,1 → 268,1/262,1), LOD: 0,015 ppm, Vadernafil (mz 483,9 → 312,3/299,2), LOD: 0,07 ppm; Prednisolon (mz 361 → 147 / 343,3), LOD: 0,075ppm; Dexamethason (mz 393,2 → 373,1/293,1), LOD: 0.02 ppm; Betamethason (mz 393,1 → 147,1/355,2), LOD: 0,075 ppm; Piroxicam (mz 330 → 266,2/146,1), LOD: 0,015ppm; Sibutramin (mz 280,9 → 139/125,2), LOD: 0,75 ppm; Orlistate (mz 496,4 → 179,2/114,1), LOD: 0,01 ppm; Phenophtalein (mz 319,2 → 115,2/114,1), LOD: 0,01 ppm; Furosemid (mz 329,2 → 285/204), LOD: 0,01 ppm. Kết quả phát hiện trong nhóm tăng cường sinh lý nam: sildenafil 0/80 mẫu, Tadalafil dương tính 10/80 mẫu, Vadernafil 0/80 mẫu; nhóm xương khớp: Prednisonlon 0/80 mẫu, Dexamethason 0/80 mẫu; Betamethason dương tính 1/80 mẫu, Piroxicam 0/80 mẫu; nhóm giảm cân: Sibutramin dương tính 7/80 mẫu, Orlistate 0/80 mẫu, Phenophtalein dương tính 7/80 mẫu, Furosemid 0/80 mẫu.

Từ khóa:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, TPBVSK, chất hóa dược tồng hợp, LC-MS/MS, LOD

Trích dẫn

[1]. Jamshed Haneef; Mohammad Shaharyar; Asif Husain; Mohd Rashid; Ravinesh Mishra; Shama Parveen; Niyaz Ahmed; Manoj Pal; Deepak Kumar; “Application of LC-MS/MS for quantitative analysis of glucocorticoids and stimulants in biological fluids,” Journal of Pharmaceutical Analysis, vol. 3, pp. 341-348, 2013.
[2]. Yan Liu/Feng Lu; “Adulterated pharmaceutical chemicals in botanical dietary supplements: novel screening approaches,” Reviews in Analytical Chemistry, 2017.
[3]. Dietary Supplements Chapters: <2251> “Screening for undeclared drugs and drug analogues” The United States Pharmacopeia (USP 40) NF 35 01/05/2017.
[4]. Hengameh Hafizi Fard, Maryam Akhgari, “Analytical perspectives of chemical adulterants in herbal sexual enhancer drugs,” Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, vol. 6, no. 1, pp. 45-53, 2018.
[5]. Thi Oanh Nguyen, Cao-Son Tran, Thi Thu Hang Do, Thi Minh Hoa Nguyen, QuangDong Bui, Cao-Tien Bui, Hong-Ngoc Nguyen, Thu-Hien Dang, Viet-Chien Dinh, Thi Anh Huong Nguyen, Thi Hong Hao Le, “Rapid Screening and Quantitative Determination of Illegal Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors (PDE-5i) in Herbal Dietary Supplements,” Journal of Analytical Methods in Chemistry, vol. 2021, Article ID: 5579500, 2021.
[6]. Dao Thi Cam Minh, Pham Thi Thanh Ha, Nguyen Thi Kieu Anh, "Identification of
some Phosphodiestetase -5 inhibitors illegally mixed in herbal preparations by LCMS-MS," Journal of Medicinal Materials, volume 25, no. p. 27-32, 2020.
[7]. Dao Thi Cam Minh, Nguyen Thi Thanh Huyen, Pham Thi Thanh Ha, Nguyen Thi Kieu
Anh; “Development of a method for the determination of illegally mixed phosphodiesterase-5 inhibitors in herbal preparations by high performance thin layer chromatography (HPTLC),” Journal of Analytical Chemistry, Physics and Biology, volume 23, no. 5 (Special), 2018.
[8]. Dao Thi Cam Minh, Pham Thi Thanh Ha, Nguyen Thi Kieu Anh, "Study to detect illegal mixing of analgesic, anti-inflammatory and blood glucose-lowering substances in herbal preparations by high performance thin layer chromatography (HPTLC),” Journal of Pharmacology, vol. 516, year 59, 2019.

 Gửi bài