Bìa tạp chí

 

009bet

Điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dự phòng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Nga Nguyễn Hùng Long Ninh Thị Nhung Phạm Thị Kiều Chinh
Ngày nhận: 26/07/2021
Đã sửa đổi: 03/03/2022
Ngày chấp nhận: 03/03/2022
Ngày đăng: 31/03/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Hùng Long, Ninh Thị Nhung, Phạm Thị Kiều Chinh. "Điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dự phòng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 1, pp. 1-10, 2022
Phát hành
PP
1-10
Counter
357

Main Article Content

Tóm tắt

Tình hình dịch Covid 19 hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là hết sức quan trọng và cần thiết. Nghiên cứu tiến hành đánh giá điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm tại 61 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dự phòng dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020 cho thấy 100% khu vực chế biến của các cơ sở có nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, có đầy đủ thiết bị bảo quản thực phẩm, và thu dọn rác thải hàng ngày sạch sẽ, tuy nhiên chỉ có 29,5% cơ sở có bếp ăn bố trí theo nguyên tắc 1 chiều. 100% cơ sở đạt điều kiện về trang thiết bị dụng cụ. Trên 80% cơ sở bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách và đủ bàn ghế có tấm chắn ngăn cách và bố trí khoảng cách giữa người ăn. 100 % các cơ sở có poster truyền thông về Covid 19 tại khu vực ăn uống.

Từ khóa:

Covid-19, an toàn thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trích dẫn

[1]. WHO (2021), COVID-19 Weekly Epidemiological Update.
[2]. Bloomberg (2021), More Than 3.14 Billion Shots Given: Covid-19 Tracker.
[3]. Vietnam Food Administration, Official Letter No. 965/ATTP-NDTT food safety guidelines for COVID-19 prevention and control for food and beverage establishments and street food vendors, 2020.
[4]. E. K. Mendedo and Y. Berhane, "Factors associated with sanitary conditions of food and drinking establishments in Addis Ababa, Ethiopia: cross-sectional study," Pan African Medical Journal, vol. 28, no. 13, pp. 237-245, 2017.
[5]. J. D. Deshpande and D. B. Phalke, "The sanitary condition of food establishments and health status and personal hygiene among food handlers in a rural area of Western Maharastra, India," Asian Journal of Medical Science. 4(2), pp. 23-29, 2013.
[6]. N. T. T. Duong and C. T. Hoa, "Actual situation of facility hygiene and processing equipment and tools of some food service businesses in Hanoi," Journal of community medicine, vol. 37, pp. 55-57, 2017.
[7]. V. V. Kien, H. N. Trong, and T. T. G. Huong, "Food safety status of food service establishments in Dien Bien Phu city in 2014," Vietnam Journal of preventive medicine, vol. 4, no. 177, pp. 25-29, 2016.
[8]. Al-Ghazali Maryam, "Food Safety Knowledge and Hygienic Practices among Different Groups of Restaurants in Muscat, Oman," International Journal of Food Science, DOI: 8872981 10.1155/2020/8872981. eCollection, 2020.
[9]. N. T. Huyen, Food safety conditions and some related factors of restaurants in Thai Nguyen city in 2018, Master's Thesis in Public Health, Thang Long University, 2018.

 Gửi bài