Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn Vitamin B1, B2, B6 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Phương Thảo Đặng Hữu Cường Lưu Thị Huyền Trang Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 27/12/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Phương Thảo, Đặng Hữu Cường, Lưu Thị Huyền Trang, Lê Thị Hồng Hảo. "Nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn Vitamin B1, B2, B6 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 4, pp. 307-314, 2021
Phát hành
PP
307-314
Counter
435

Main Article Content

Tóm tắt

Vitamin là chất dinh dưỡng thiết yếu thường có trong các sản phẩm thực phẩm nói chung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói riêng. Để đánh giá chất lượng sản phẩm một cách chính xác phòng thí nghiệm cần sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích, đánh giá tay nghề, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp và đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm. Việc sử dụng mẫu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm và là yêu cầu bắt buộc đối với phòng thử nghiệm muốn chứng minh năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Nhu cầu cung cấp mẫu chuẩn cho các phòng thử nghiệm là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay trong nước có rất ít đơn vị sản xuất được mẫu chuẩn, trong khi chi phí mua mẫu chuẩn của các hãng uy tín trên thế giới khá cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra được quy trình và tạo được mẫu chuẩn phân tích vitamin nhóm B (B1, B2, B6) được đóng dạng viên nang cứng. Các mẫu chuẩn này đã được đánh giá độ đồng nhất và ổn định trong thời gian 322 ngày. Giá trị chứng nhận được đưa ra phù hợp với nồng độ các chất có trong mẫu thông thường trong thực tiễn. Độ không đảm bảo đo trong khoảng từ 14,5-23,3 %. Mẫu có thể được sử dụng để kiểm soát chất lượng nội bộ cho các phòng thử nghiệm trong nước và cũng là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu các mẫu chuẩn với nền mẫu và các chỉ tiêu phân tích khác nhau.

Từ khóa:

mẫu chuẩn, sản xuất mẫu chuẩn, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trích dẫn

[1]. ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers
[2]. TCVN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
[3]. QCVN 12-1:2011/BYT National technical regulation on safety and hygiene for synthetic plastic packaging and tools in direct contact with food.
[4]. ISO Guide 80:2014, Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs).
[5]. FAO/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirements, Chapter 3, Thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, pantothenic acid and biotin, 27-44.
[6]. Circular No. 43/2014/TT-BYT dated November 24, 2014, of the Ministry of Health regulating the management of functional foods.
[7]. ISO Guide 35:2017. Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability.
[8]. ISO/IEC 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (second edition 2015-08-01, corrected version 2016-10-15).

 Gửi bài