Bìa tạp chí

 

009bet

Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người chế biến thực phẩm, khách hàng dự phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Nga Nguyễn Hùng Long Ninh Thị Nhung Phạm Thị Kiều Chinh
Ngày nhận: 02/08/2021
Đã sửa đổi: 08/10/2021
Ngày chấp nhận: 08/10/2021
Ngày đăng: 30/12/2021

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Hùng Long, Ninh Thị Nhung, Phạm Thị Kiều Chinh. "Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người chế biến thực phẩm, khách hàng dự phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 4, pp. 259-265, 2021
Phát hành
PP
259-265
Counter
421

Main Article Content

Tóm tắt

Tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là hết sức cần thiết. Nghiên cứu đánh giá kiến thức, thực hành về ATTP của chủ cơ sở, người chế biến thực phẩm, khách hàng dự phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Sơn La năm 2020 cho thấy kết quả đạt khá cao: trên 75 % chủ cơ có kiến thức về các quy định đảm bảo ATTP trong dự phòng dịch Covid-19 và 100 % được tập huấn phổ biến hướng dẫn văn bản phòng dịch. Người chế biến thực phẩm đã có hiểu biết và thực hành các quy định về đảm bảo ATTP dự phòng dịch Covid-19 đạt tỷ lệ cao trên 90 %, đặc biệt là các quy định của Bộ y tế như đeo khẩu trang khi làm việc, giữ khoảng cách khi tiếp xúc; rửa tay, khử khuẩn đúng kỹ thuật, và không tụ tập đông người trong cơ sở sản xuất. 100 % khách hàng biết về thông điệp 5K. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm dự phòng dịch Covid-19 để các đối tượng hiểu rõ hơn nữa về các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, các Sở, Ngành về đảm bảo ATTP phòng chống Covid-19 và thực hành tốt các quy định nêu trên.

Từ khóa:

Covid 19, an toàn thực phẩm, 5K, kiến thức thực hành.

Trích dẫn

[1]. D. T. N. Minh, "Conditions for foodservice business according to Vietnamese law from reality in Ho Chi Minh City," Master's Thesis in Economic Law, Graduate Acedemy of Social Sciences, Vietnam Academy of Social Sciences, 2018.
[2]. World Bank, "Food safety risk management in Vietnam - Challenges and opportunities," Office of Publication, World Bank, 2017.
[3]. WHO (2021), COVID-19 Weekly Epidemiological Update.
[4]. Vietnam Food Administration, Official Dispatch No 965/ATTP-NDTT on guiding food safety in the prevention of COVID-19 pandemic for foodservice and street food business establishments, 2020.
[5]. P. T. Chung, "Knowledge and practice on food safety and some related factors of processors at primary schools in Cau Giay district, Hanoi in 2019," Thesis Master of Public Health, Thang Long University, 2019.
[6]. C. T. Hoa, "Actual situation and effectiveness of intervention solutions to enforce food safety laws of some foodservice businesses in Hai Ba Trung district, Hanoi," Thesis of Doctor of Medicine, General Department of Preventive Medicine, 2015.
[7]. D. N. Khanh, "Food safety knowledge and practices of foodservice operators in Dong Da and Long Bien districts, Hanoi", Journal of Practical Medicine, vol. 23, no. 12, pp. 13-21. 2017.

 Gửi bài