Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định furan và một số dẫn xuất của furan trong thực phẩm bằng kỹ thuật lấy mẫu không gian hơi kết hợp sắc ký khí khối phổ (HS-GC-MS)

Nguyễn Thị Hà Bình Bùi Cao Tiến Mai Thị Ngọc Anh Phạm Thị Hoài Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 28/05/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Bình, Bùi Cao Tiến, Mai Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Hoài, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định furan và một số dẫn xuất của furan trong thực phẩm bằng kỹ thuật lấy mẫu không gian hơi kết hợp sắc ký khí khối phổ (HS-GC-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 3, pp. 182-189, 2021
Phát hành
PP
182-189
Counter
503

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu đã xây dựng thành công phương pháp xác định đồng thời furan, 2-methylfuran và 3-methylfuran trong một số thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ GC-MS. Mẫu phân tích được xử lý bằng kỹ thuật lấy mẫu không gian hơi (headspace - HS), có sử dụng nội chuẩn furan-d5. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,3 µg/kg, giới hạn định lượng của phương pháp là 1,0 µg/kg. Độ thu hồi của phương pháp trong khoảng 72 - 110%. Độ lệch chuẩn tương đối RSD trong khoảng 3,3 - 13%. Phương pháp đã được áp dụng để phân tích hàm lượng furan  và các dẫn xuất trong 100 mẫu thực phẩm, bao gồm: cà phê, thịt hộp, thức ăn dặm trẻ em, sữa bột. Kết quả phân tích phát hiện furan, 2-methylfuran và 3-methylfuran trong 30 mẫu trên tổng số 100 mẫu khảo sát. Trong đó, các dẫn xuất furan được phát hiện chủ yếu trong các mẫu cà phê, bao gồm cà phê hòa tan và cà phê rang xay, hàm lượng trong khoảng từ 5,7 - 2803 µg/kg. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã phát hiện 01 mẫu thức ăn dặm cho trẻ em chứa furan, 04 mẫu thịt hộp phát hiện furan và 2-methylfuran. Trong khi đó, furan, 2-methylfuran và 3-methylfuran không phát hiện trong số 25 mẫu sữa bột thu thập được.

Từ khóa:

GC-MS, Headspace, furans, 2-methylfuran, 3-methylfuran

Trích dẫn

[1]. Robles, “Furan”, Encyclopedia of Toxicology, Third Edition, 2014.
[2]. Adam Becalski, and Stephen Seaman, “Furan Precursors in Food: A Model Study and Development of a Simple Headspace Method for Determination of Furan”, Journal of AOAC International, vol. 88, no.1, pp. 102-106, 2005.
[3]. V. Ravindranath, L. T. Burka, and M. R. Boyd, “Reactive metabolites from the bioactivation of toxic methylfurans”, Science, vol. 224, no. 465, pp. 884-886, 1984.
[4]. V. Ravindranath, and M. R. Boyd, “Metabolic activation of 2-methylfuran by rat microsomal systems”, Toxicology and Applied Pharmacology, vol. 78, no. 3, pp. 370-376, 1985.
[5]. J. Vrannová, and Z. Ciesarová, “Furan in food - A review”, Czech Journal of Food Science, vol. 27, no. 1, pp. 1-10, 2009.
[6]. L. M. Gammal, R. A. Wiley, G. Traiger, W. M. Haschek, and S. Baraban, “Toxicity-distribution relationships among 3-alkylfurans in the mouse lung”, Toxicology, vol. 30, no. 2, pp. 177-184, 1984.
[7]. Wiley, Traiger, et al., “Toxicity-distribution relationships among 3-alkylfurans in mouse liver and kidney”, Toxicololy and Applied Pharmacology, vol. 74, no.1, pp. 1-9, 1984.
[8]. IARC, “Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans; dry cleaning, some chlorinated solvents and other industrial chemicals”, Encyclopedia of Toxicology, 1995.
[9]. Morehouse, Nyman et al., “Survey of furan in heat processed foods by headspace gas chromatography/ mass spectrometry and estimated adult exposure”, Food Additive and Contaminant, Part A Chemical Analysis Control Exposure and Risk Assessment, vol. 25, no. 3, pp. 259-264, 2008.
[10]. Th. Kuball, “Furan in Kaffee und Anderen Lebensmitteln”, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, vol. 2, no. 4, pp. 429-433, 2007.
[11]. AOAC Offical Methods of Analysis, “Appendix F: Guidelines for Standard Method Performance Requirements”, AOAC International, 2006.

 Gửi bài