Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời hàm lượng acetaldehyde, ethyl acetat, methanol, iso-butanol, iso-almycacol trong rượu trắng ở một số địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018-2020

Nguyễn Đức Hoàng Trần Quang Cảnh
Ngày phát hành 20/09/2020

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Đức Hoàng, Trần Quang Cảnh. "Xác định đồng thời hàm lượng acetaldehyde, ethyl acetat, methanol, iso-butanol, iso-almycacol trong rượu trắng ở một số địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018-2020". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 3, pp. 196-203, 2020
Phát hành
PP
196-203
Counter
584

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu đã phát triển phương pháp xác định đồng thời acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, iso-butyl alcohol, isoamyl alcohol trong rượu trắng. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ chính xác đạt yêu cầu với độ thu hồi trong khoảng từ 105 - 108%, độ lặp lại RSD% < 1,57%, giới hạn phát hiện thấp hơn 3,0 mg/L. Kết quả thử nghiệm thành thạo năm 2020 đạt yêu cầu với giá trị Z-score cho các chất đều dưới 2,0. Phương pháp đã được ứng dụng để phân tích 200 mẫu rượu trắng chưng cất và 50 mẫu rượu pha chế được lấy trên địa bàn thành phố Hải Dương trong thời gian từ 2018 đến 2020. Có 03/200 mẫu rượu trắng pha chế có hàm lượng methanol vượt giới hạn cho phép. Dựa vào tỷ lệ giữa hàm lượng các chất acetaldehyde, ethyl acetate, isobutyl alcohol, isoamyl alcohol so với hàm lượng methanol trong cùng một mẫu, có thể sơ bộ đánh giá phân biệt rượu trắng pha chế và rượu trắng chưng cất.

Từ khóa:

Acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, iso-butyl alcohol, isoamyl alcohol, rượu trắng

Trích dẫn

[1]. Bộ Y tế, “Điểm tin y tế ngày 18/3/2018”. [Trực tuyến]. https://www.moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-ngay-18-3-2018?inheritRedirect=false [Truy cập 20/04/2020].
[2]. Báo Nhân Dân, “Hai người ở Thanh Hóa tử vong sau khi uống rượu”. [Trực tuyến]. https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hai-nguoi-o-thanh-hoa-tu-vong-sau-khi-uongruou-455914/ [Truy cập 20/04/2020].
[3]. TCVN 7043 :2013, Tiêu chuẩn vê rượu trắng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013.
[4]. TCVN 8009 : 2009, Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng Acetaldehyde, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[5]. TCVN 8010 : 2009, Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng Methanol , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[6]. TCVN 8011 : 2009, Rượu chưng cất - phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etylaxetat bằng sắc ký khí, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[7]. Trần Cao Sơn, Thẩm định phương pháp trong phân tích hoá học và vi sinh vật, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2010.
[8]. AOAC Official Methods of Analysis, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements, 2012.

 Gửi bài