Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tại một số cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023

Vũ Thùy Linh Ninh Thị Nhung Phạm Thị Kiều Chinh
Ngày nhận: 06/09/2023
Đã sửa đổi: 21/09/2023
Ngày chấp nhận: 27/09/2023
Ngày đăng: 31/03/2024

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Thùy Linh, Ninh Thị Nhung, Phạm Thị Kiều Chinh. "Đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tại một số cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 7 - số 1, pp. 68-76, 2024
Phát hành
PP
68-76
Counter
79

Main Article Content

Tóm tắt

Ngộ độc thực phẩm truyền thống như bánh, kẹo, mứt…chế biến theo phương pháp thủ công ngày càng gia tăng. Trong số đó, thực trạng về điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu còn nhiều tồn tại và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại 50 cơ sở sản xuất kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tiêu chí về địa điểm, môi trường đều đạt trên 70%, tuy nhiên chỉ 28% cơ sở được thiết kế theo nguyên tắc một chiều. Tiêu chí về nơi tập kết, xử lý rác thải ở ngoài khu vực sản xuất, không gây ô nhiễm sang khu vực sơ chế, chế biến đạt tỷ lệ cao với 96,0%. Trên 95% nguyên liệu, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và được phép sử dụng. 94% cơ sở có đủ thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm và phù hợp theo quy định. 80% cơ sở có nguyên liệu, thành phẩm được đóng gói và để trên giá, kệ chắc chắn, hợp vệ sinh. Đa số các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp, cần nâng cấp, bảo dưỡng các điều kiện về thiết kế nhà xưởng; điều kiện nhà vệ sinh, điều kiện con người, vệ sinh bao bì.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất, kẹo Sìu Châu.

Trích dẫn

[1]. FAO, FAO Strategic Priorities for Food Safety within the FAO Strategic Framework 2022-2031, 2023.
[2]. Valero A., Rodríguez M. Y., Posada-Izquierdo G. D., et al, "Risk Factors Influencing Microbial Contamination in Food Service Centers", Significance, Prevention and Control of Food Ralated Diseases, IntechOpen Limited 5 Princes Gate Court, London, 2016.
[3]. The Government, "Decree No. 155/2018/ND-CP dated November 12, 2018 of the Government on amendments to some articles related to business conditions under state management of the Ministry of Health", 2018.
[4]. The Government, "Decree No.15/2018/ND-CP dated February 02, 2018 elaboration of some articles of the law of food safety", 2018.
[5]. Ministry of Industry and Trade, "Official dispatch No. 3109/BCT-KHCN dated April 20, 2018 guidance on food safety management", 2018.
[6]. Vu Tran Bao Huyen, Ninh Thi Nhung, Nguyen Xuan Bai, "Current status of food safety conditions at Bau Da wine production facilities in Nhon Loc commune, Binh Dinh province ", Journal of community medicine. vol. 3, no. 44, pp. 143-147, 2018 [In Vietnamese].
[7]. Tran Van Le, Nguyen Huy Nga, "Current status of food safety conditions of instant ice production facilities and some influencing factors in Quang Binh province in 2022", Vietnam Medical Journal, vol 518, no. 2, pp. 336-341, 2022 [In Vietnamese].
[8]. Bui Quoc Toan, Truong Hong Son, Ninh Thi Nhung et al, " Food safety conditions in pork ham producers in qui nhon city, binh dinh province in 2017", Vietnam Journal of Nutrition and Food, vol 14, no. 4, pp. 69-74, 2022 [In Vietnamese].
[9]. Doan Van Quang, Hoang Nang Trong, Ninh Thi Nhung, "Evaluating food safety conditions and Kalinitrit index at a Nem chua production facility in Thanh Hoa city", Journal of Community Medicine, vol 3, no. 44, pp. 147-152, 2018 [In Vietnamese].

 Gửi bài