Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng ô nhiễm vi sinh nguồn nước sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Duyên Lê Quốc Phong Trần Thị Thùy Nga Đào Thị Vân Khánh Phan Thị Hoài Trinh Đỗ Thái Hùng
Ngày nhận: 30/01/2023
Đã sửa đổi: 16/03/2023
Ngày chấp nhận: 31/03/2023
Ngày đăng: 31/03/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Lê Quốc Phong, Trần Thị Thùy Nga, Đào Thị Vân Khánh, Phan Thị Hoài Trinh, Đỗ Thái Hùng. "Thực trạng ô nhiễm vi sinh nguồn nước sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 1, pp. 100-106, 2023
Phát hành
PP
100-106
Counter
395

Main Article Content

Tóm tắt

Chín mươi ba mẫu nước nguồn sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai (NUĐC) tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được xét nghiệm các chỉ tiêu coliform, Escherichia coli (E. Coli), Pseudomonas aeruginosa (P. Aeruginosa) và HPC (Heterotrophic Plate Count - vi sinh vật di dưỡng). Kết quả phát hiện 19/93 (20,4%) mẫu không đạt yêu cầu vi sinh so với QCVN 01-1:2018/BYT. Trong đó, tỷ lệ không đạt của mẫu nước giếng (42,9%, 6/14) cao hơn so với nước máy (16,5%, 13/79). Nước nguồn tại các cơ sở sản xuất NUĐC không đạt chỉ tiêu vi sinh ở Cam Lâm (83,3%) cao hơn so với Cam Ranh (33,3%), Diên Khánh (30%), Ninh Hòa (13,6%), Nha Trang (8%) và Vạn Ninh (7,7%). Các chỉ tiêu vi sinh không đạt gồm Coliform (16,1%), P. aeruginosa (15,1%) và E. coli (1,1%). Ngoài ra, phát hiện có 8/93 (8,6%) mẫu có chỉ tiêu HPC cao hơn ngưỡng giới hạn khuyến cáo (500 CFU/mL) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Số lượng HPC, coliform và P. aeruginosa trung bình trong các mẫu nhiễm khuẩn lần lượt là 4,2 × 102, 6,2 × 101, và 1,1 × 102 CFU/100 mL. Nước nguồn nhiễm khuẩn là một trong những mối nguy ô nhiễm vi sinh trong NUĐC thành phẩm. Vì vậy, các cơ sở sản xuất NUĐC tại Khánh Hòa cần thiết duy trì tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa mối nguy ô nhiễm vi sinh vật từ nước nguồn sang nước thành phẩm.
 

Từ khóa:

Nước nguồn, nước uống đóng chai, ô nhiễm vi sinh, Khánh Hòa.

Trích dẫn

[1]. N. V. Thuan, P. V. Doanh, and N. T. T. Huyen, "Bacteriological assessment of bottled drinking water in 5 provinces of central highland, Vietnam," Vietnam Journal of Food Control, vol. 2, no. 3, pp. 86-89, 2019.
[2]. L. T. Toan, L. Q. Toan, and N. Q. Dung, "Situation of microbiological contamination of bottled drinking water and some related factors in Dong Thap in 2016," Journal of Community Medicine, no. 35, pp. 75-78, 2016.
[3]. T. M. Phuong, L. T. T. Ha, V. D. Thiem, and V. H. Ha, "Situation of microbial contamination in bottled drinking water at production facilities in Hung Yen province in 2018," Vietnam Association of Preventive Medicine, no 2, pp. 87-94, 2019.
[4]. C. T. D. Thuy, "The rate of microbial contamination of bottled drinking water and some factors related to food safety and hygiene conditions at a bottled water facility in Ben Tre province in 2016," Proceeding of the 8th Food Safety Conference, Vietnam Food Administration, Ministry of Health, pp. 361 - 367, 2016.
[5]. N. T. N. Duyen, "Survey on the actual situation of microbiological contamination in bottled drinking water in some provinces of South Central Vietnam in 2019, Research - Pasteur Institute in Nha Trang," 2019.
[6]. V. T. D. Linh, "Situation and some factors affecting food safety conditions of bottled drinking water production facilities in Ninh Binh province in 2019," Master thesis, Hanoi University of Public Health, 2019.
[7]. Ministry of Health, "National technical regulation on Domestic Water Quality, QCVN 01-1:2018/BYT," 2018 (in Vietnamese).
[8]. US-EPA, "National Primary Drinking Water Regulations," Synthetic Organic Chemicals, 2023.
[9]. Ministry of Health, "National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and drinking waters, QCVN 6-1:2010/BYT," 2010 (in Vietnamese).
[10]. D. N. Hai, L. T. Ha, D. P. Hien, Đ. T. Thuong, and T. T. G. Huong, "Actual situation of quality of drinking and domestic water at water supply stations in Hanoi city in 2014," Vietnam Association of Preventive Medicine, no 4, pp. 184-189, 2015.
[11]. L. T. T. Huong, T. K. Long, P. X. Son, N. T. Ha, L. V. Chinh, and N. T. L. Huong, "Status of water quality of Thi Vai river and domestic water in 3 communes Long Phuoc, Phuoc Thai and Binh An, Long Thanh district, Dong Nai province in 2011," Vietnam Association of Preventive Medicine, no 11, pp. 171-180, 2016.
[12]. P. T. X. Binh, L. T. P. Quynh, and P. T. M. Huong, "Initial survey on the density of microorganisms in domestic water in some districts in Hanoi city," Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, no 55, pp. 99-102, 2019.

 Gửi bài