Bìa tạp chí

 

009bet

Condition of food safety and some relevant factors of street food stores in Quoc Oai district, Hanoi in 2017

Luu Quoc Toan Nguyen Thanh Tam Nguyen Thi Minh Loi Le Thi Hong Hao
Published 03/16/2020

Article Details

How to Cite
Luu Quoc Toan, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Minh Loi, Le Thi Hong Hao. "Condition of food safety and some relevant factors of street food stores in Quoc Oai district, Hanoi in 2017". Vietnam Journal of Food Control. vol. 3, no. 1, pp. 54-61, 2020
PP
54-61
Counter
775

Main Article Content

Abstract

Street food trading helps to meet respond to the needs and satisfy the tastes of consumers. However, they also carry potential health risks, especially foodborne diseases. The cross-sectional study was conducted on 119 street food vendors in Quoc Oai District, Hanoi, Vietnam from February to May 2017. The study aimed to describe the food safety conditions of the street food vendors in Quoc Oai district in 2017 and identified the relevant factors. The study results showed that only 14.3% of the street food sample sold in Quoc Oai district met food safety requirements. Educational, cooking training, and seniority of the vendors, trading locations, the inspection of management agencies are factors which can have influences on the food safety conditions of street food vendors.

Keywords:

street food, food safety, Quoc Oai - Hanoi

References

[1] Nations, F.a.A.O.o.t.U. Street food. 4th April 2020 [cited 2020 4 April]; Available from: http://www.fao.org/food/food­safety­quality/a­z­index/street­foods0/en/.
[2] G. M. Ankar­Brewooa, G. Darkoc, R. C. Abaidoo, A. Dalsgaardb, P. N. Johnson, W. O. Ellis, and Leon Brimer, “Health risks of toxic metals (Al, Fe and Pb) in two common street vended foods, fufu and fried­rice, in Kumasi, Ghana”, Scientific African, vol. 7, pp. e00289, 2020.
[3] B. A. Alimi, “Risk factors in street food practices in developing countries: A review”, Food Science and Human Wellness, vol. 5, no. 3, pp. 141­148, 2016.
[4] J.M. Soon, “Rapid Food Hygiene Inspection Tool (RFHiT) to assess hygiene conformance index (CI) of street food vendors”, LWT ­ Food Science and Technology, vol. 113, pp. 108304, 2019.
[5] UBND thành phố Hà Nội, Chỉ thị 08/CT­UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, 2016.
[6] Lê Thị Thanh Lương, “Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức thực hành của người chế biến và một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng ăn uống của phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội năm 2015”, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội, 2015.
[7] Nguyễn Thùy Dương, “Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng phở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội năm 2014”, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2014.
[8] UBND huyện Quốc Oai, “Giới thiệu chung Quốc Oai,” 2013, 25/11/2016]; [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://quocoai.hanoi.gov.vn/gioi­thieu.
[9] Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm, 2010.
[10] Nguyễn Thế Hiển, Đánh giá công tác quản lý VSATTP đối với các cửa hàng ăn tại Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2010, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2010.
[11] Trương Thị Thu Thủy, Đánh giá công tác quản lý ATTP của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xã Phong Mỹ, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2016, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2016.
[12] A. M. Omemu and S. T. Aderoju, “Food safety knowledge and practices of street food ven dors in the city of Abeokuta, Nigeria”, Food Control, vol. 19, no. 4, pp. 396­402, 2008.
[13] Phạm Thị Lan Anh, “Thực trạng an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của các cửa hàng ăn tại khu du lịch Chùa Hương năm 2014”, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2014.
[14] M. Choudhury, L. Mahanta, J. Goswami, M. Mazumder and B. Pegoo, “Socio­economic profile and food safety knowledge and practice of street food vendors in the city of Guwahati, Assam, India”, Food Control, vol. 22, no. 2, pp. 196­203. 2011.
[15] C. Muyanja, L. Nayiga, N. Brenda and G. Nasinyama, “Practices, knowledge and risk factors
of street food vendors in Uganda”, Food Control, vol. 22, no. 10, pp. 1551­1558, 2011.

 Submit