Bìa tạp chí

 

009bet

Food-safety knowledge, attitudes and practices of street-vended food sellers in the city of Kontum, 2018

Nguyen Thi Thu Giang Le Tri Khai Hoang Chi Trung Luu Quoc Toan Hoang Minh Tri
Received: 30 Jun 2019
Revised: 08 Sep 2019
Accepted: 16 Sep 2019
Published: 01 Oct 2019

Article Details

How to Cite
Nguyen Thi Thu Giang, Le Tri Khai, Hoang Chi Trung, Luu Quoc Toan, Hoang Minh Tri. "Food-safety knowledge, attitudes and practices of street-vended food sellers in the city of Kontum, 2018". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 90-97, 2019
PP
90-97
Counter
627

Main Article Content

Abstract

This study aimed to assess the knowledge, attitudes and practices on food-safety of street-vended food sellers in the city of Kon Tum (2018) in order to provide scientific evidence as a basis for deverloping plan to ensure food safety of street food and to protect consumers’ health. Subjects of the study were 160 sellers in 160 street-food vendors. The cross-sectional study was conducted from November 2017 to June 2018. Information was collected through direct interviews and observations. The results showed that: The rate of street-vended food sellers who have (1) good knowledge on food-safety was of 64.4 %, (2) positive attitude was of 45.6 %, and (3) right practices was of 33.1 %. The factors affecting food-safety knowledge were the supervision and inspection of local authorities, and the reaction of sellers (P < 0.05). The factors related to food-safety attitudes were food-safety inspection activities, and food-safety knowledge of the sellers (P < 0.05). The factors affecting food-safety practices were the supervision and inspection of local authorities, and food-safety knowledge of the sellers (P < 0.05).

Keywords:

Safe food, street food, knowledge, attitude, practice, KonTum

References

1. Bộ Y tế Việt Nam & nhóm đối tác Y tế (2006), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015 - Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.
2. Hoàng Khánh Chi, Nhữ Văn Hùng & Lê Văn Hữu (2013), "Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan của người kinh doanh, chế biến thức ăn đường phố huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp năm 2012", Tạp chí Y học thực hành, 4/2013 (866), tr. 111-114.
3. Lê Ngọc Hiệp (2017), "Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phảm và một số yếu tố liên quan của người kinh doanh thức ăn đường phố tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2014", Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, 13(1), tr. 68-78.
4. Phan Thị Lành (2017), "Kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến chính ở các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, năm 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 27(6).
5. Phan Thị Lành (2017), "Thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người chế biến chính ở các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, năm 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 27(7).
6. Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam Khang & Nguyễn Thị Thảo Ly (2014), "Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách quốc tế", Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, (30), tr. 51-59.
7. Trần Thị Hồng Nhung & Nguyễn Hùng Long (2017), "Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 3/2017(27).
8. Quốc hội (2010), Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/6/2010.

 Submit