Bìa tạp chí

 

009bet

Food safety control at school cafeterias in Thanh Tri district, Hanoi, 2015 - 2016

Le Quynh Nga Cung Thi To Quynh
Received: 10 Dec 2018
Revised: 16 Jan 2019
Accepted: 25 Jan 2019
Published: 28 Feb 2019

Article Details

How to Cite
Le Quynh Nga, Cung Thi To Quynh. "Food safety control at school cafeterias in Thanh Tri district, Hanoi, 2015 - 2016". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 1, pp. 15-23, 2019
PP
15-23
Counter
524

Main Article Content

Abstract

The situation of food hygiene and safety in several school cafeterias and the level of knowledge and practice of the staff were evaluated. The study was conducted on 407 staff and 49 corresponding kitchens in Thanh Tri district, Hanoi. The results showed that 69.4% of the kitchens met the requirements of food safety conditions. In addition, the percentage of food handlers who have satisfactory knowledge about food safety is 72.2 % while that of the ones who translate into correct practice is 65.1 %. Food handlers at the ages of more than 25 were 1.80 times more likely to possess higher levels of practice than those who were under the age of 25 (95% CI: 1.05-5.95, p<0.05). Staff who were trained for food safety have 4.32 times higher levels of practice than those who did not (95% CI: 1.26-14.77, p<0.05). Staff who finished high school had 2.08 times higher levels of practice than those with lower education (95% CI: 1.13-4.05; p<0.05). Food handlers who have proper knowledge about food safety possess 3.01 times higher levels of practice than those with insufficient knowledge (95% CI: 1.29-9.27; p<0.05).

Keywords:

Food safety, canteens at school, Thanh Tri district

References

1. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2018), Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013-2017.
2. Chi cục ATCSTP Thành phố Hà Nội (2018), Kết quả giám sát ngộ độc thực phẩm tại Hà Nội.
3. Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Báo cáo số 2148/BC-TTYT về Kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể, căng tin trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2014.
4. Bộ Y tế, “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố”, Thông tư 30/2012/TT-BYT (2012).
5. Nguyễn Thị Bích San (2011), Thực trạng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, và kiến thức, thực hành của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2010 – 2011, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

 Submit