“Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm” được phê duyệt vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm đã được phê duyệt vào danh mục của các hội đồng giáo sư Nhà nước ngành Dược học, ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm và ngành Sinh học từ năm 2020.

Ngày 06/7/2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm đã được phê duyệt vào danh mục của các hội đồng giáo sư ngành Dược học, ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm và ngành Sinh học từ năm 2020. Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư nhà nước được đăng tải tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm có tên tiếng Anh là "Vietnamese Journal of Food Control" là đơn vị trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, xuất bản theo giấy phép số 664/GP-BTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2615-9252 (bản in). Hiện nay, Tạp chí xuất bản 04 số/năm trong đó có ít nhất 02 số bằng tiếng Anh.

Phạm vi của Tạp chí bao gồm các bài tổng quan và bài đăng công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực sau:

  • Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;
  • Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm;
  • Độc chất học thực phẩm;
  • Đánh giá nguy cơ các mối nguy hóa học và sinh học trong thực phẩm;
  • Quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ;
  • Các công nghệ liên quan đến thực phẩm;
  • Đảm bảo chất lượng thực phẩm;
  • Các vấn đề khác có liên quan đến thực phẩm và an toàn thực phẩm.

Ban biên tập Tạp chí gồm các giáo sư, nhà khoa học trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, dược học, y học dự phòng, công nghệ thực phẩm, độc chất học, quản lý an toàn thực phẩm,… Trong đó có 02 giáo sư nước ngoài là GS. Kyoung-Woong Kim, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc và GS. Pavel Shur, Viện Khoa học liên bang Nga về quản lý nguy cơ y tế và Y học dự phòng, Liên bang Nga. Các bản thảo bài báo gửi đến Tạp chí đều được phản biện bởi 02 nhà khoa học có lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung bài báo và được sữa chữa chi tiết trước khi được chấp nhận đăng. Tóm tắt các bài báo đã đăng trên tạp chí được đăng tải trên website http://nifc.gov.vn/. Tạp chí đang xây dựng hệ thống gửi bài trực tuyến, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Việc được Hội đồng giáo sư nhà nước phê duyệt vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 là sự ghi nhận đối với sự phát triển bước đầu của tạp chí và là cơ hội để Tạp chí ngày càng phát triển về chất lượng nội dung, quảng bá rộng rãi và thu hút các nhà khoa học biết và gửi bài đăng.

Tạp chí tiếp tục nhận bài đăng cho các số tiếp theo trong năm 2020 gồm Số 3 (tiếng Việt) và Số 4 (tiếng Anh). Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm

Địa chỉ:65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39335735; Email: tapchikntp.nifc@gmail.com / vjfc@nifc.gov.vn

Others

Ảnh Thư mời đăng bài trên Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - năm 2021

Thư mời đăng bài trên Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - năm 2021

Ban Biên tập Tạp chí trân trọng kính mời quý nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên ở các Trường Đại học, Cơ sở nghiên cứu tham gia viết bài gửi đăng trên Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm các số năm 2021 bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Được sự hỗ trợ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Tạp chí tiếp tục miễn phí đối với các bài báo gửi đăng trong năm 2021.

See more
Ảnh Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm chính thức đưa vào sử dụng website nhận bài, phản biện bài và xuất bản bài trực tuyến

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm chính thức đưa vào sử dụng website nhận bài, phản biện bài và xuất bản bài trực tuyến

Từ ngày 01/10/2020, Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống nhận bài, phản biện bài và xuất bản bài trực tuyến trên website http://vjfc.nifc.gov.vn/. Tạp chí cũng đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho bản điện tử với số E-ISSN 2134-9152.

See more
Ảnh Giới thiệu Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm

Giới thiệu Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được thành lập theo giấy phép hoạt động báo in số 644/GP-BTTT ngày 25/12/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí có mã số ISNN là 2615-9252.

See more
 Gửi bài